სა­ვა­რა­უ­დო მიზეზი: და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი სინ­თე­ტი­კუ­რი ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბაა – ქუთაისელი გოგო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალზე იყო ჩამოსული და მცხეთის კლინიკაში გარდაიცვალა – რა უბედურება დატრიალდა საგურამოში? 

June 1, 11:46
0
3150

27 მა­ისს, სა­გუ­რა­მო­ში, 4GB – ელექტრო­ნუ­ლი მუ­სი­კის ფეს­ტი­ვალ­ზე 31 წლის ქალი მო­უ­ლოდ­ნე­ლად შე­უძ­ლოდ გახ­და, ის სას­წრა­ფო დახ­მა­რე­ბის ეკი­პაჟ­მა მცხე­თის “ჯეო ჰოს­პი­ტალსში” გა­და­იყ­ვა­ნა. სამ­წუ­ხა­როდ, ახალ­გაზ­რდა ქა­ლის გა­დარ­ჩე­ნა ვერ მო­ხერ­ხდა.

რო­გორც ფეს­ტი­ვა­ლის დამ­სწრე­ე­ბი ჰყვე­ბი­ან, ის ქუ­თა­ი­სი­დან იყო ჩა­მო­სუ­ლი. მა­თი­ვე თქმით, მან, სა­ვა­რა­უ­დოდ, და­ბინ­ძუ­რე­ბუ­ლი სინ­თე­ტი­კუ­რი ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბა მი­ი­ღო, რა­მაც სიკ­ვდი­ლი გა­მო­იწ­ვია.

„ამბები” დავუ­კავ­შირ­და მცხე­თის “ჯეო ჰოს­პი­ტალსს”:

“პა­ცი­ენ­ტი კლი­ნი­კა­ში შეყ­ვა­ნი­სას იყო კრი­ტი­კულ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში, სა­ჭი­რო­ებ­და რე­ა­ნი­მა­ცი­ულ და აპა­რა­ტულ მხარ­და­ჭე­რას, რაც სრუ­ლი მას­შტა­ბით გან­ხორ­ცი­ელ­და, სამ­წუ­ხა­როდ, ლე­ტა­ლუ­რი გა­მო­სა­ვა­ლი თა­ვი­დან ვერ ავი­ცი­ლეთ“, – და­ნარ­ჩენ დე­ტა­ლებს კლი­ნი­კა არ ამ­ხელს.

შსს-შიც ადას­ტუ­რებენ, რომ გო­გო­ნა კლი­ნი­კა­ში გარ­და­იც­ვა­ლა, სის­ხლის სა­მარ­თლის საქ­მე კი 115-ე მუხ­ლით აღიძ­რა.

ამ სამ­წუ­ხა­რო ფაქ­ტის შე­სა­ხებ მე­ტის გარ­კვე­ვას თა­ვად ელექტრო­ნუ­ლი ფეს­ტი­ვა­ლის წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბის­გან შე­ვე­ცა­დეთ. და­ვუ­კავ­შირ­დით 4GB ფეს­ტი­ვა­ლის “ფე­ის­ბუქგ­ვერდს”, სა­ი­და­ნაც მოგ­ვწე­რეს:

“პირ­ველ რიგ­ში, მწუ­ხა­რე­ბას გა­მოვ­თქვამთ აღ­ნიშ­ნუ­ლი ფაქ­ტის გამო. ადა­მი­ა­ნი შე­უძ­ლოდ გახ­და, რის შემ­დე­გაც ის ად­გილ­ზე მყოფ­მა სას­წრა­ფო სა­მე­დი­ცი­ნო დამ­ხა­რე­ბის მან­ქა­ნამ კლი­ნი­კა­ში გა­და­იყ­ვა­ნა. გარ­დაც­ვა­ლე­ბის მი­ზე­ზი ჩვენ­თვის ამ ეტაპ­ზე უც­ნო­ბია“.

თვითმხილ­ველ­თა თქმით, ახალ­გაზ­რდა ქალ­ბა­ტო­ნი, სა­ვა­რა­უ­დოდ, სინ­თე­ტი­კურ­მა ოპი­ო­იდ­მა – ფენ­ტა­ლინ­მა იმ­სხვერ­პლა, რო­მე­ლიც ქარ­თულ ბა­ზარ­ზე და­ახ­ლო­ე­ბით 5-6 წლის წინ გა­მოჩ­ნდა და უკვე არა­ერ­თი ახალ­გაზ­რდა შე­ე­წი­რა. შე­გახ­სე­ნებთ, რომ ხუ­თი­ო­დე წლის წინ, 2018 წელს ერთ-ერთ კლუბ­ში მი­ღე­ბუ­ლი ამ ნარ­კო­ტი­კუ­ლი სა­შუ­ა­ლე­ბით ერ­თდრო­უ­ლად 4 ახალ­გაზ­რდა გარ­და­იც­ვა­ლა.

ნარ­კო­ლო­გე­ბი გან­მარ­ტა­ვენ, რომ “ფენ­ტა­ნი­ლი” ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე ძლი­ე­რი სინ­თე­ტი­კუ­რი ოპი­ო­დია, რომ­ლის გა­მო­ყე­ნე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში ძა­ლი­ან მა­ღა­ლია სიკ­ვდი­ლის რის­კი.

ambebi.ge

Cesko