“უბრალოდ, რა ვიცი, ტეხავს… ნეტავ რამდენი წელი შეიძლება ადამიანი ხბო იყოს?”- ბაკურ სვანიძე 

October 10, 13:36
0
752

აი, საერთოდ არ მ ე ი რ ო ნ ი ე ბ ა ამ თემაზე, მაგრამ…
მოკლედ, რ უ ს ე თ მ ა ორიოდე საათის წინ ძველი
რ ა გ ა ტ კ ე ბ ი თ და ჟანგიანი მ შ ვ ი ლ დ ი ს რ ე ბ ი თ
იერიში განახორციელა უ კ რ ა ი ნ ი ს რამდენიმე
ქალაქზე. ვრცელდება ვიდეოკადრები, უშუალოდ ამ
ქალაქების მაცხოვრებლების მიერ გადაღებული,
რომელთა მიხედვით, ხ ა რ კ ო ვ შ ი ჩამოვარდა
10-მდე რაგატკის კ ე ნ ჭ ი… უშუალოდ კ ი ე ვ ი ს
ცენტრში დაერჭო 5-მდე ი ს ა რ ი, ხოლო ქალაქ
ვ ი ნ ი ც ა შ ი, როგორც ჩანს, განსაკუთრებით დიდი
მშვილდისრიდან გასტყორცნეს ერთი უზარმაზარი
ისარი, რომელსაც “ც ი რ კ ო ნ ი” ჰქვია და რომელმაც
სრულად გაანადგურა იქ არსებული ყ ა ზ ა რ მ ე ბ ი,
სადაც მიმდინარეობდა უკრაინის ფრონტის ერთ-ერთი
მიმართულების ჯარების სარდლობის შეხვედრა
უ ც ხ ო ე ლ “ინსტრუქტორებთან”. სავარაუდოდ,
შეხვედრის ყველა მონაწილე დ ა ღ უ პ უ ლ ი ა….
რა ვიცი, აბა, რ ა კ ე ტ ე ბ ი ისროლესო რომ დავწერო,
დამცინებს ზოგიერთი – სად აქვთ რუსებს იარაღიო?…
მაპატიეთ, მაგრამ ლ ო გ ი კ უ რ ი ა, რომ ამ კადრების
ცქერისას მახსენდება ყ ი რ ი მ ი ს ხიდის ფონზე
მოცეკვავე, მომღერალი და მ ო ხ უ ნ ტ რ უ ც ე
ტუტუცების ვ ი დ ე ო ე ბ ი, რომლებიც ასე მრავლად
ვრცელდებოდა ბოლო სამი დღის განმავლობაში…
ხ ბ ო ს აღტყინებებით “ეს რა უქნეს, ბიჯო, რუსეთს,
წყალქვეშა დ რ ო ნ ი თ ყველაზე დაცული ხიდი ჰაერში
აუწიეს ჰაჰაჰაჰაჰაჰაააა”… უბრალოდ, რა ვიცი, ტეხავს…
ნეტავ რამდენი წელი შეიძლება ადამიანი ხბო იყოს?
ახლა, ამ ახალ ვიდეოებზე ადამიანების გ ო დ ე ბ ა,
ტირილი, კვნესა, ს ა შ ი ნ ე ლ ე ბ ა ისმის… როგორ
ფიქრობთ, იმ მოხუნტრუცეებს ნ ა მ უ ს ი აწუხებთ?
ჰო, კიდევ, ვისაც პ ა ტ რ ი ო ტ ი ზ მ ი გგონიათ უაზრო
სისულელეების დაჯერება მ ტ რ ი ს “სისუსტის”
შესახებ და ს ი რ ა ქ ლ ე მ ა ს პოზაში დგომა, გთხოვთ,
აქ არ დ ა ა კ ო მ ე ნ ტ ა რ ო თ… უბრალოდ, გთხოვთ…
😢😘
მადლო ბა… მიყვარხარ თ…

ბაკურ სვანიძე, ჟურნალისტი; სოციალური ქსელი

Cesko