დღეიდან, პარკირების ჯარიმა და შშმ პირისთვის განსაზღვრულ ადგილზე პარკირების ჯარიმა 5-10-ჯერ გაიზარდა

September 8, 19:31
0
500

დღიდან, პარკირების ჯარიმა გახუთმაგდა და 10 ლარის ნაცვლად 50 ლარი გახდა.

პარლამენტმა „საგზაო მოძრაობის შესახებ“ კანონში ცვლილებები უკვე დაამტკიცა.

ასევე, ჯარიმის ოდენობა იზრდება არაუფლებამოსილი პირის მიერ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირისთვის განსაზღვრულ ადგილზე ავტომობილის პარკირებისთვის და ის დღეიდან 100 ლარით განისაზღვრება.

 

Cesko