“როგორც მივხვდი, სანდრა და მიშა ოფიციალურად განქორწინდნენ… მიშას სტატუსი ძალიან გასაგებია” – რას წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი

June 8, 15:39
0
44

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ნა­ნუ­კა ჟორ­ჟო­ლი­ა­ნი ექ­სპრე­ზი­დენტ მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მიერ ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლის შე­სა­ხებ გა­მოქ­ვეყ­ნე­ბულ პოსტს ეხ­მი­ა­ნე­ბა:

“რო­გორც სან­დრა რუ­ლოვ­სის სტა­ტუ­სით მივ­ხვდი, ის და მიშა, ოფი­ცი­ა­ლუ­რად გან­ქორ­წინ­დნენ. შე­სა­ბა­მი­სად, მი­შას სტა­ტუ­სი ძა­ლი­ან გა­სა­გე­ბია. მად­ლი­ე­რე­ბაც და სან­დრას პა­ტი­ვის­ცე­მის სა­ჯა­როდ

Cesko