“ახლა, ამის ინ­ვეს­ტო­რი, დამპრო­ექ­ტე­ბე­ლი და ნე­ბარ­თვის გამ­ცე­მი თუა ნორ­მა­ლუ­რი?! ხალხი რომ შეეწირება…” – რა კადრებს აქვეყნებს თეა გოდოლაძე?

August 13, 08:28
0
1126

სე­ის­მო­ლო­გი თეა გო­დო­ლა­ძე სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში არაგ­ვის ხე­ო­ბა­ში გა­და­ღე­ბულ კად­რებს აქ­ვეყ­ნებს, რო­მელ­ზეც თეთ­რი და შავი არაგ­ვის შე­სარ­თავ­თან აშე­ნე­ბუ­ლი შე­ნო­ბა ჩანს.

გო­დო­ლა­ძე თვლის, რომ აღ­ნიშ­ნულ ად­გილ­ზე შე­ნო­ბის აშე­ნე­ბა არაფ­რით შე­იძ­ლე­ბა და მკაც­რად აკ­რი­ტი­კებს მშე­ნებ­ლო­ბა­ზე ნე­ბარ­თვის გამ­ცემ­სა და დამპრო­ექ­ტე­ბელს.

"ამის დამპროექტებელი ნორმალურია?! ხალხი რომ შეეწირება, ჩემს ემოციურობას დააბრალეთ! თეთრი და შავი არაგვის შესართავთანაა" - რა კადრებს აქვეყნებს თეა გოდოლაძე?

“ჩემ­მა თა­ნამ­შრო­მელ­მა მო­მა­წონ­და, არაგ­ვის ხე­ო­ბაა. ახლა, ამის ინ­ვეს­ტო­რი, დამპრო­ექ­ტე­ბე­ლი და ნე­ბარ­თვის გამ­ცე­მი თუა ნორ­მა­ლუ­რი?!P.S. ხალ­ხი რომ შე­ე­წი­რე­ბა ამას, ჩემს ემო­ცი­უ­რო­ბას და­აბრლეთ! თქვე, ვი­თომ არა­ე­მო­ცი­უ­რო ბრიყ­ვო ყა­ჩა­ღე­ბო!უე­მო­ციო ნა­ძირ­ლის თავ-ც გა­ვი­ა­რე! აი ასე!თეთ­რი და შავი არაგ­ვის შე­სარ­თავ­თა­ნაა” – წერს გო­დო­ლა­ძე.

Cesko