„გეგმა ჩამომიწერეთ, როგორ გავაგრძელო ცხოვრება, მარტო მე ვრჩები ოჯახიდან ცოცხალი” – რას წერს გოგო, რომლის ოჯახის 9 წევრი სტიქიის შემდეგ დაკარგულები არიან

August 5, 07:48
0
283

მა­რი­ტა გუ­ტაშ­ვი­ლი შოვ­ში ჩა­მო­წო­ლილ მე­წყერს გა­და­ურ­ჩა, მაგ­რამ ის ამ დრომ­დე ვერ უკავ­შირ­დე­ბა ოჯა­ხის წევ­რებს. მე­წყრის შემ­დეგ და­კარ­გუ­ლე­ბი არი­ან მა­რი­ტას ძმა, და, დე­ი­და, ორი დე­ი­დაშ­ვი­ლი, ბი­ძაშ­ვი­ლი სამი შვი­ლით.

მა­რი­ტა ონის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის მე­რი­ას და სხვა­დას­ხვა სა­ჯა­რო პი­რებს მი­მარ­თავს:

“კა­ბი­ნე­ტენ­ში სხედ­ხართ მა­ინც და გეგ­მა ჩა­მო­მი­წე­რეთ, რო­გორ გა­ვაგ­რძე­ლო ცხოვ­რე­ბა ამის მერე. მარ­ტო მე ვრჩე­ბი ოჯა­ხი­დან ცო­ცხა­ლი”, – წერს მა­რი­ტა.

ცნო­ბის­თვის, შოვ­ში სტი­ქი­ის შე­დე­გად და­ღუ­პულ­თა რა­ო­დე­ნო­ბა 11-მდე გა­ი­ზარ­და. იქ მე­წყე­რი 3 აგ­ვის­ტოს ჩა­მოწ­ვა. სტი­ქი­ის ზო­ნი­დან, ამ დრო­ის­თვის, 210 ადა­მი­ა­ნია გა­მოყ­ვა­ნი­ლი. შოვ­ში მომ­ხდა­რი ტრა­გე­დი­ის გამო, 7 აგ­ვის­ტო გლო­ვის დღედ გა­მო­ცხად­და.

Cesko