ვაჰ, ღმერთო, ერთხელ უკვე გითხარი – ვეღარ დაიფარავ შენ ამ ქვეყანას და წადი სხვა საქმეებს მიხედე თქო… – ბაკურ სვანიძე

March 15, 11:17
0
594

ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორის ინიციატივას, “წყლის ჭავლზე მოცეკვავე გოგოს” მარო მაყაშვილის პრემია დაუნიშნოს, ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე ეხმაურება:

,,ყველაფერს ა უ ფ ა ს უ რ ე ბ ე ნ რა! ერთი ეგაა, რომ ეს
“სტიპენდია” კიდევ კარგი ს ა ბ ი უ ჯ ე ტ ო არაა, მაგრამ
მ ო რ ა ლ უ რ ა დ, როცა კაცი ეროვნული ბიბლიოთეკის
დირექტორი ხარ, კი უნდა დაფიქრდე რაღაცეებზე!
რა “მარო მ ა ყ ა შ ვ ი ლ ის სახელობის” ბიჯო, საერთოდ
დაუქნიეთ? ანუ წყლის ჭავლზე ხტუნაობა ითვლება
უკვე “გმირობად” და ს ა მ შ ო ბ ლ ო ს თ ვ ი ს (თავისი
გაგებით) ტ ყ ვ ი ა ზ ე წასულ გოგონას ვიღაცის
ც ა ნ ც ა რ ო ბ ა ს უტოლებთ? ვაჰ, ღმერთო, ერთხელ
უკვე გითხარი – ვეღარ დაიფარავ შენ ამ ქვეყანას
და წადი სხვა საქმეებს მიხედე თქო და რა გინდა?
😅🥰😘😎”

Cesko