,,ვფიქრობ, რომ პოლკ “აზოვის” განადგურება სურდათ თავად ზელენსკის, პოდოლიაკს და არესტოვიჩს” – ბაკურ სვანიძე

May 6, 09:47
0
905

,,მე სერიოზულად ვფიქრობ, რომ პოლკ “ა ზ ო ვ ი ს”
განადგურება სურდათ თავად ზ ე ლ ე ნ ს კ ი ს,
პოდოლიაკს და ა რ ე ს ტ ო ვ ი ჩ ს! მათ განგებ მოაწყვეს
ისე, რომ “აზოვსტალში” ჩაეტოვებინათ ისინი რ უ ს ე ბ ი ს
ალყაში, რათა რუსებმა ამოხოცონ! პოლკი “აზოვი” იქცა
მართლა ყველაზე გ ა ვ ლ ე ნ ი ა ნ შენაერთად მთელ
უ კ რ ა ი ნ ა შ ი. მათ ეს ვირიშვილი ზელენსკი და მისი
ბრიგადა არესტოვიჩ-პოდოლიაკები ვერაფერს
გაუბედავდნენ ზედმეტს. ვერც გაანადგურებდნენ…
ძალიან იოლი მოსალოდნელი იყო, რომ საბოლოოდ
უკრაინაში ძალაუფლების ხელში ჩაგდება სწორედ
“აზოველებს” მოენდომებინათ და მათი ავტორიტეტის
დაძლევა იქნებოდა ძალიან რთული… ამიტომაც,
გარეწრებმა ზელენსკი-პოდოლიაკ-არესტოვიჩმა
ისარგებლეს შექმნილი სიტუაციით და “აზოვი”
შეატოვეს რუსებს. შემთხვევითი არ იყო, რომ
სოციალურ ქსელში გაკეთებულ ვიდეოჩართვაში
“აზოვის” მეთაურის მოადგილე პირდაპირ, ღიად
დ ა ე მ უ ქ რ ა არესტოვიჩს – თუ “აზოველები”
გადავრჩით და გამოვძვერით აქედან, არესტოვიჩს
მ ო ვ კ ლ ა ვ თ ო! ირიბი მუქარა იყო ზელენსკის
მისამართითაც… როგორც ჩანს, “აზოველებმა” ბევრი
იციან და თან შეულახავი ავტორიტეტიც აქვთ!
მათი განადგურება უკვე აუცილებელი იყო და ამის
შესრულების საუკეთესო საშუალება მათი რუსების
ალყაში უიმედოდ და დაუხმარებლად დატოვებაა…
ამასობაში კი, ზელენკის რ ა დ ა ფეხზე წამომდგარი
უკრავს ტაშს! ამ კადრებს აზიარებენ “ლიბერალური”
არხები და წერენ – “აი, რას ნიშნავს იყო გ მ ი რ ი
პრეზიდენტი! ასე შეხვდა უკრაინის რადა ზელენსკის!”
არადა, აი, ის რადა ა მ ე რ ი კ ი ს მიერ ჩატარებული
სრულიად გ ა ყ ა ლ ბ ე ბ უ ლ ი არჩევნების შედეგად
არის შექმნილი, როგორც საქართველოში და
იქ 80 პროცენტი პროამერიკელი, უფრო
ზუსტად, აშშ-ს ყურმოჭრილი ყმაა დეპუტატებად
შეყრილი! ვისაც კი ოდნავ სხვა აზრი ჰქონდა, ცემეს!
გააგდეს! ფიზიკურად გაუსწორდნენ! უკრაინის
უმაღლეს რადაში დარჩნენ მხოლოდ ამერიკის ნების
უსიტყვოდ შემსრულებელი მონები და არანაირად
არ არის გასაკვირი, რომ ისინი ა ვ ა ნ ტ ი უ რ ი ს ტ
ვირიშვილ ზელენსკის ტაშით შეეგებნენ…
უკრაინას ჰყავს ათეულობით მილიონი დევნილი!
უამრავი დაღუპული მშვიდობიანი მოქალაქე!
განადგურებული, მომსპარი ქალაქები!
უკრაინამ დ ა ა ჩ ო ქ ა რუსეთი…
ტაში ა მ ხ ა ნ ა გ ე ბ ო! მხურვალე ტაში!”

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე; სოციალური ქსელი

Cesko