” ირაკ­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს შვი­ლი ხარ და უნდა გრცხვე­ნო­დეს…ჩემ ძმას რამე რომ მო­უ­ვი­დეს…” – გიორგი სააკაშვილი

May 5, 21:04
0
631

სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ძმა, გი­ორ­გი სა­ა­კაშ­ვილ­ი „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რეს, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს შემდეგნაირად მიმართავს:

“სირ­ცხვი­ლია, როცა მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის უფ­რო­სი მსგავს გან­ცხა­დე­ბებს აკე­თებს, რომ თურ­მე, სა­ქარ­თვე­ლოს 10 წელი ფსი­ქი­კუ­რად გა­უ­წო­ნას­წო­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი მარ­თავ­და, ეს არის სირ­ცხვი­ლი, ვი­ნა­ი­დან, შენც – ირაკ­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს შვი­ლი ხარ და უნდა გრცხვე­ნო­დეს, არ შე­იძ­ლე­ბა პრე­ზი­დენტზე ასე­თი ტო­ნით სა­უბ­რობ­დე.

სირ­ცხვი­ლია, როცა მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის უფ­რო­სი მსგავს გან­ცხა­დე­ბებს აკე­თებს, რომ თურ­მე, სა­ქარ­თვე­ლოს 10 წელი ფსი­ქი­კუ­რად გა­უ­წო­ნას­წო­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი მარ­თავ­და, ეს არის სირ­ცხვი­ლი, ვი­ნა­ი­დან, შენც – ირაკ­ლი, სა­ქარ­თვე­ლოს შვი­ლი ხარ და უნდა გრცხვე­ნო­დეს, არ შე­იძ­ლე­ბა პრე­ზი­დენტზე ასე­თი ტო­ნით სა­უბ­რობ­დე, – ასე მი­მარ­თა სა­ქარ­თვე­ლოს მე­სა­მე პრე­ზი­დენ­ტის მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის ძმამ, გი­ორ­გი სა­ა­კაშ­ვილ­მა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ თავ­მჯდო­მა­რეს, ირაკ­ლი კო­ბა­ხი­ძეს.
რო­გორც მან მთავ­რო­ბის ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ას­თან მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლის მხარ­დამ­ჭერ აქ­ცი­ა­ზე გა­ნა­ცხა­და, მათი მთა­ვა­რი მი­ზა­ნია, სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტი გა­დარ­ჩეს.

“რო­გორც ვი­ცით, მი­შას მდგო­მა­რე­ო­ბა დღი­თი­დღე რთულ­დე­ბა, უბ­რა­ლოდ, იმის ფიქ­რიც არ მინ­და, რომ კი­დევ შე­იძ­ლე­ბა უფრო დამ­ძიმ­დეს და ფა­ტა­ლუ­რი შე­დე­გით დას­რულ­დეს. ხე­დავთ, რომ აქ­ცი­ის­თვის და­უ­გეგ­მა­ვად შე­ვიკ­რი­ბეთ, თან, ცუდი ამინ­დია, რი­გი­თი მო­ქა­ლა­ქე­ე­ბი მო­დი­ან, ყვე­ლას მად­ლო­ბას ვუხ­დი, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ძა­ლი­ან ბევ­რი ადა­მი­ა­ნი გზა­შია და ჩვენ ხმას უერ­თდე­ბა. მთავ­რო­ბას გა­ვა­გო­ნოთ, კმა­რა, სა­ქარ­თვე­ლო­ში ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბე­ბის დარ­ღვე­ვა, კმა­რა ყო­ფილ პრე­ზი­დენტზე ასე ქი­ლი­კი და აბუ­ჩად აგ­დე­ბა. ეს არის მხო­ლოდ და­სა­წყი­სი, რომ ჩვენ და­ვი­წყოთ ბრძო­ლა, სა­უ­ბა­რია გა­დაყ­ვა­ნა­ზე, რომ გა­და­ვარ­ჩი­ნოთ ადა­მი­ა­ნი.

ახლა მთა­ვა­რია, ჩემ ძმას სი­ცო­ცხლე შე­ვუ­ნარ­ჩუ­ნოთ, სა­ქარ­თვე­ლოს შვილს. დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბაც შე­ი­ბერ­ტყავს ყურს და შე­მო­ვა ხალ­ხის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში. გუ­შინ, ვის­მენ­დით ქი­ლიკს, შე­უ­რა­ცხმყო­ფელ გან­ცხა­დე­ბებს. დღეს, რი­ტო­რი­კა ოდ­ნავ შეც­ვა­ლა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ. ერთი რამ ფაქ­ტია, ამ ქვე­ყა­ნა­ში ყვე­ლა­ფერს ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი წყვეტს, ჩემ ძმას რამე რომ მო­უ­ვი­დეს, მე­ო­რე დღეს­ვე გაფ­რინ­დე­ბა და დარ­ჩე­ბა „ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ მარ­ტო და ქარ­თვე­ლი ხალ­ხი სა­კად­რის პა­სუხს გას­ცემს აუ­ცი­ლებ­ლად, ვი­ნა­ი­დან, არ შე­იძ­ლე­ბა, ყო­ფი­ლი პრე­ზი­დენ­ტის მსგავ­სად აბუ­ჩად ად­გე­ბა. სირ­ცხვი­ლია, როცა მმარ­თვე­ლი პარ­ტი­ის უფ­რო­სი აკე­თებს მსგავს გან­ცხა­დე­ბებს, რომ თურ­მე, სა­ქარ­თვე­ლოს 10 წელი ფსი­ქი­კუ­რად გა­უ­წო­ნას­წო­რე­ბე­ლი ადა­მი­ა­ნი მარ­თავ­და, ეს არის სირ­ცხვი­ლი, ვი­ნა­ი­დან, შენც, ირაკ­ლი, ხარ სა­ქარ­თვე­ლოს შვი­ლი და უნდა გრცხვე­ნო­დეს, არ შე­იძ­ლე­ბა პრე­ზი­დენტზე ასე­თი ტო­ნით სა­უბ­რობ­დე“, – აცხა­დებს სა­ა­კაშ­ვი­ლი.

Cesko