“ჩვენ ავა­შე­ნებთ თქვენს სკო­ლებს, ინ­სტი­ტუ­ტებს, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებს” – მიშელი ზელენსკის

May 5, 17:13
0
528

და­გეხ­მა­რე­ბით, რომ თქვე­ნი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კა ავა­შე­ნოთ – ჩვენ ავა­შე­ნებთ თქვენს სკო­ლებს, ინ­სტი­ტუ­ტებს, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებს. უნდა იცო­დეთ, რომ ეს არ არის ხან­გრძლივ­ვა­დი­ა­ნი ხედ­ვა, ეს პრო­ცე­სი უნდა და­ი­წყოს დღეს,- ასე მი­მარ­თა ევ­რო­პის საბ­ჭოს პრე­ზი­დენ­ტმა შარლ მი­შელ­მა უკ­რა­ი­ნის პრე­ზი­დენტს ვარ­შა­ვა­ში, დო­ნორ­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ფე­რენ­ცი­ა­ზე სი­ტყვით გა­მოს­ვლი­სას. რო­გორც შარლ მი­შელ­მა აღ­ნიშ­ნა, მეტი უნდა გა­კეთ­დეს, რათა უკ­რა­ი­ნას პრაქ­ტი­კუ­ლი დახ­მა­რე­ბა გა­უ­წი­ონ.

“რამ­დე­ნი­მე კვი­რის წინ პრე­ზი­დენტ ზე­ლენ­სკის­თან გან­ვი­ხი­ლე სო­ლი­და­რო­ბის ფონ­დის იდეა. სა­ბო­ლო­ოდ, გა­დავ­წყვი­ტეთ შეგ­ვექ­მნა ეს ფონ­დი და ამ გზით დაგ­ვემ­ტკი­ცე­ბი­ნა ჩვე­ნი და ჩვე­ნი დო­ნო­რე­ბის ერ­თგუ­ლე­ბა უკ­რა­ი­ნი­სად­მი. ფო­კუ­სი­რე­ბუ­ლე­ბი ვართ უკ­რა­ი­ნის დახ­მა­რე­ბა­ზე და მის რე­კონ­სტრუქ­ცი­ა­ზე, ასე­ვე იძუ­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბულ პი­რებ­ზე. მეტი უნდა გა­ვა­კე­თოთ, რომ პრაქ­ტი­კუ­ლი დახ­მა­რე­ბა გა­ვუ­წი­ოთ უკ­რა­ი­ნას. და­გეხ­მა­რე­ბით, რომ თქვე­ნი ქვეყ­ნის ეკო­ნო­მი­კა ავა­შე­ნოთ – ჩვენ ავა­შე­ნებთ თქვენს სკო­ლებს, ინ­სტი­ტუ­ტებს, სა­ა­ვად­მყო­ფო­ებს. უნდა იცო­დეთ, რომ ეს არ არის ხან­გრძლივ­ვა­დი­ა­ნი ხედ­ვა. ეს პრო­ცე­სი უნდა და­ი­წყოს დღეს. სო­ლი­და­რო­ბის ნდო­ბის ფონ­დი ნიშ­ნავს იმას, რომ გვჯე­რა უკ­რა­ი­ნის და ერ­თად ავა­შე­ნებთ მო­დერ­ნი­ზე­ბულ და წარ­მა­ტე­ბულ ქვე­ყა­ნას. სო­ლი­და­რო­ბის ნდო­ბის ფონ­დი კი იქ­ნე­ბა სა­წყი­სი ევ­რო­პის მარ­შა­ლის ფონ­დის“,- გა­ნა­ცხა­და შარლ მი­შელ­მა, რომ­ლის გან­ცხა­დე­ბის თარ­გმან­საც ტე­ლე­კომ­პა­ნია “რუს­თა­ვი 2“ ავ­რცე­ლებს.

Cesko