რაღაც იმედი კიდევ რჩებოდა, მაგრამ უკვე აშკარაა: მე-3 მსოფლიო ომი დაიწყო და თანდათან იღებს ბრუნს!

May 3, 17:56
0
463

რაღაც იმედი კიდევ რჩებოდა, მაგრამ უკვე აშკარაა:
მე-3 მსოფლიო ომი დაიწყო და თანდათან იღებს ბრუნს!
ეს უკვე თამაშია ურთიერთგანადგურებაზე!
არა მგონია, პოტსდამის შეთანხმებისა და/ან
(მით უფრო!) თეირანისა და იალტის კონფერენციების მსგავსი რამ გახდეს საჭირო!
დღეს ვიგრძენი აშკარად, რომ ყველაფერი სხვა კოორდინატთა სისტემაში გადავიდა!
დღემდე ვფიქრობდი, რომ კონფლიქტის ლოკალიზაციის
რაღაც საშუალება არსებობდა!

დემურ გიორხელიძე; სოციალური ქსელი

Cesko