ნიკა გვარამია: ,,პირდაპირ ვთქვათ, რუსეთი მოი@@@ა”

March 29, 18:49
0
590

რუ­სე­თი კი­ევ­თან და ჩერ­ნი­გოვ­თან სამ­ხედ­რო აქ­ტი­ვო­ბას შე­ამ­ცი­რებს, – ამის შე­სა­ხებ რუ­სე­თის თავ­დაც­ვის მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლე ალექ­სან­დრე ფო­მინ­მა გა­ნა­ცხა­და.

-რუ­სე­თის ფე­დე­რა­ცი­ის თავ­დაც­ვის სა­მი­ნის­ტროს მიერ ურ­თი­ერ­თნ­დო­ბის გაზ­რდი­სა და შემ­დგო­მი მო­ლა­პა­რა­კე­ბე­ბის­თვის აუ­ცი­ლე­ბე­ლი პი­რო­ბე­ბის შე­საქ­მნე­ლად და ზე­მო­აღ­ნიშ­ნუ­ლი ხელ­შეკ­რუ­ლე­ბის ხელ­მო­წე­რა­ზე შე­თან­ხმე­ბის სა­ბო­ლოო მიზ­ნის მი­საღ­წე­ვად, მი­ღე­ბულ იქნა გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა, რა­დი­კა­ლუ­რად შემ­ცირ­დეს სამ­ხედ­რო აქ­ტი­ვო­ბა კი­ე­ვი­სა და ჩერ­ნი­გო­ვის მი­მარ­თუ­ლე­ბით, – გა­ნუ­ცხა­და ფო­მინ­მა ჟურ­ნა­ლის­ტებს.

,,მთავარის” გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია სტამბოლის დღევანდელ მოლაპარაკებების შესახებ წერს:

,,სტამბოლის მოლაპარაკებები საბოლლოდ თუ ისე დამთავრდა, რასაც უკრაინელები ამბობენ, რუსეთი გაიჟიმა კი არა, პირდაპირ ვთქვათ, მოიტ@ნ”.

Cesko