ომის მიზნები რუსეთისთვის, უკრაინისთვის, ნატო-სთვის; სავარაუდო სცენარი; დროის ფაქტორი და… საქართველო – გიორგი თავდგირიძე

March 21, 08:38
0
346

საბრძოლო მოქმედებების თეატრზე მიღწეულია პარიტეტი და ჯერ არც ერთი მხარე არ არის მზად აწარმოოს ინტენსიური მოქმედება მოწინააღმდეგის სამხედრო ძალების გასანადგურებლად.

ეკონომიკაში რუსეთმა ვერ გამონახა საშუალებები დაძლიოს ან თუნდაც შეასუსტოს სანქციების უარყოფითი შედეგები. თუ გარკვეული დროის შემდეგ, ეფექტური ზომები არ იქნა მოფიქრებული, სანქციების დამანგრეველი ზემოქმედების შედეგები გეომეტრიული პროგრესიით გაიზრდება და აზრს დაუკარგავს საბრძოლო მოქმედებებს.

სავარაუდო გეგმები და მცდელობები:

უკრაინა – საიმედოდ ჩაკეტოს საჰაერო სივრცე და მოამზადოს თუნდაც ერთ მიმართულებაზე წარმატებული შეტევა ან რეიდი, რათა პროვოცირება მოახდინოს რუსეთის სამხედრო დაჯგუფების არაგეგმიურ ოპერატიულ მანევრებს, მათი დაჯგუფების ბრძოლისუნარიონობის მკვეთრად შესუსტების მიზნით. აგრეთვე, კიევის მიმართულებაზე შექმნილი რუსული სამხედრო დაჯგუფება რაც შეიძლება მეტ მანძილზე დააშოროს ქალაქს.

რუსეთი – აიღოს მარიუპოლი, გამოანთავისუფლოს ძალები და ხარკოვისა და ხერსონის მიმართულებებიდან ერთ ერთზე გააძლიეროს ზეწოლა; აგრეთვე იპოვოს რესურსი, თვისი დაჯგუფების რიცხოვნობის გასაზრდელად; არ დაუშვას, რომ იძულებული გახდეს თავდაცვაში გადავიდეს არსებული ოპერატიული განლაგების ფარგლებში, რაც უკრაინელებს შეუქმნიდა ხელსაყრელ პირობებს გადასულიყვნენ შეტევაზე, მათვის ხელსაყრელ მიმართულებაზე და სტრატეგიული ინიციატივა ჩაიგდოთ ხელში.

უკრაინა შეუფერხებლად იღებს სამხედრო დახმარებას და ზრდის თავის სამხედრო პოტენციალს, აფართოებს შესაძლებლობებს და იარაღდება ტექნოლოგიურად უკეთესი საბრძოლო ტექნიკით. რუსეთს გაძნელებული აქვს დამატებითი სამხედრო აღჭურვილობისა და შეიარაღების მოძიება და არ გაჩნია თანამედროვე ტექნოლოგიური იარაღის შესყიდვის ბაზარი. სულ უფრო რთულდები საოკუპაციო კონტიგენტის ერთიანი მართვა და უზრუნველყოფა.

დროის ფაქტორი:

დროის ფაქტორი მუშაობს უკრაინასა და ნატო-ს ბლოკზე, როგორც საომარ მოქმედებების მიმართულებით ისე ეკონომიკურ სფეროში. რუსეთისთვის დროის მაქსიმალურ გაჭიმვას მხოლოდ ერთი მნიშვნელობა აქვს, მშვიდობიანი მოსახლეობაში დიდი მსხვერპლი აიძულებს მოკავშირეებს, რაც შეიძლება მალე შეწყდეს საბრძოლო მოქმედებები, ხოლო ეკონომიკური სანქციებით გამოწვეული ზარალი ზრდის უკმაყოფილებას საფინანსო წრეებსა და მოსახლეობაში. ამიტომ, რუსეთი შეეცდება, რაც შეიძლება გაზარდოს ომის ქაოსით მოცული სივრცეების რაოდენობა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ამას წარმატების მოპოვებაში რაიმე სამხედრო მიზანშეწონილობა არა აქვს. თანაც, რუსეთს აღარ აქვს ომის სწრაფად დამთავრების არანაირი ბერკეტი, ამიტომ მან უნდა გაზარდოს ომის ღირებულება და სიმძიმე, იმდენად რომ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს მოლაპარაკების დროს. თუნდაც პუტინის მხრიდან მართველობის შენარჩუნება რუსეთის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, შემდგომი რევანშის იმედად. ეს კი მხოლოდ დროის გაჭიმვისა და საბრძოლო მოქმედებების რაც შეიძლება დიდ სივრცეზე გადადინებით მიიღწევა.

მოვლენების განვითარების სავარაუდო სცენარი:

უკრაინასთან ბრძოლებში გარდატეხის შეტანის ერთი ან რამდენიმე მცდელობის შემდეგ, რუსეთი დაიწყებს საბრძოლო მოქმედებების არეალის გაფართოებას, გადავა სამამულო ომის რიტორიკის რეჟიმში და ქაოსისა და ჰუმანიტარული კატასტროფების მრავალი პოტენციური კერის შექმნის შემდეგ დაიწყებს მოლაპარაკებას აშშ-თან, საკუთარ საბრძოლო ძალების რუსეთის საზღვრებში დაბრუნების სანაცვლოდ, პუტინის რეჟიმის შენარჩუნებისა და ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქების გარანტიების მისაღებად ( მისაღწევად). ამისთვის შესაძლებელია უკრაინასთან დროებითი სეპარატისტული ზავის ან ცეცხლის შეწყვეტის დროებით შეთანხმებების დადებაც კი განახორციელოს.

საქართველო:

მაღალია რისკი საბრძოლო მოქმედებების საქართველოს ტერიტორიაზე გადმოდინების, თუ მოვლენები იმ სცენარით განვითარდა, რაც ზემოდ აღვწერე. დროის პროგნოზირება შეუძლებელია, რადგანაც საბრძოლო მოქმედებების ალბათობა არ ეფუძნება ოპერატიული ვითარების განვითარების ლოგიკას ან მიზანშეწონილობას. ომის გადადინების ალბათობა შემცირდება, თუ უკრაინა სწრაფად გადავა აქტიურ საბრძოლო მოქმედებებზე და იმაზე სწრაფად გაანადგურებს (ჩამოშლის) რუსეთის არმიას, ვიდრე ეს რუსეთს აქვს გათვალისწინებული თავის გეგმებში.”

Cesko