ზურაბ ადეიშვილი კიევში ქართველებმა სცემეს – „ელოდებოდნენ და დახვდნენ…“

February 8, 11:55
0
864

ნა­ცი­ო­ნა­ლუ­რი მოძ­რა­ო­ბის წევ­რმა ნუგ­ზარ წიკ­ლა­ურ­ი იმე­დოვ­ნებს, რომ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს იუს­ტი­ცი­ის ყო­ფილ მი­ნის­ტრ ზუ­რაბ ადე­იშ­ვილ­ზე თავ­დას­ხმის ფაქტს სა­თა­ნა­დოდ გა­მო­ი­ძი­ებს.

“რამ­დე­ნა­დაც ჩემ­თვის ცნო­ბი­ლია, თუმ­ცა, არ მაქვს და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი ცნო­ბე­ბი ბო­ლომ­დე, სა­უ­ბა­რი არის 4 ქარ­თველ­ზე, რომ­ლე­ბიც ზუ­რაბ ადე­იშ­ვილს ელოდებოდნენ და დახ­ვდნენ. შორს წას­ვლა, რომ არ დაგ­ვჭირ­დეს, მე პი­რა­დად მაქვს გა­მოც­დი­ლი, თუ რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა სახ­ლთან და­გახ­ვედ­რონ ადა­მი­ა­ნე­ბი, 6-7 კაცი და ეცა­დონ, რომ ფი­ზი­კუ­რად გა­გის­წორ­დნენ. ჩემი შემ­თხვე­ვა ერ­თა­დერ­თი არ არის და კი­დევ მრა­ვა­ლი შემ­თხვე­ვა იყო ასე­თი, რო­დე­საც ფი­ზი­კუ­რად უს­წორ­დე­ბოდ­ნენ ადა­მი­ა­ნებს, მათ შო­რის კი­ევ­ში და სხვა ქა­ლა­ქებ­ში.

მინ­და იმე­დი გა­მოვ­თქვა, რომ უკ­რა­ი­ნის ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ყვე­ლა­ფერს გა­ა­კე­თებს იმი­სათ­ვის, რომ დამ­ნა­შა­ვე­ე­ბი და­კა­ვე­ბუ­ლე­ბი იქ­ნე­ბი­ან”, – განაცხადა გადაცემა “360” გრადუსში წიკლაურმა.

Cesko