“დამეწყო არანორმალური კანკალი, უცებ გავიყინე… ორგანიზმში რომ შევიდეს ადამიანი და განჯღრიოს, ასეთი” – რას ჰყვება გრიგოლია “ომიკრონის” სიმპტომებზე?

January 15, 12:28
0
1600

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი ინგა გრი­გო­ლია ამ­ბობს, რომ მას “ომიკ­რო­ნი” და­უ­დას­ტურ­და და აღ­ნიშ­ნავს, რომ მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი­დან გა­მომ­დი­ნა­რე აც­რამ ძა­ლი­ან და­იც­ვა.

ახა­ლი შტა­მის სიმპტო­მებ­სა და მის მდგო­მა­რე­ო­ბა­ზე მან “ტვ პირ­ვე­ლის” ეთერ­ში ისა­უბ­რა.

“ეს არ არის მარ­ტი­ვი ვირუ­სი. ამ წუ­თამ­დე არ ვიცი, ვის­გან გა­და­მე­დო ვირუ­სი. რო­გორც ჩანს, შემ­თხვე­ვით მო­მენ­ტი იყო, რომ გა­და­მე­დო. ერთი ვიცი ზუს­ტად, რომ მე რომ აც­რი­ლი არ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი, გა­მო­რი­ცხუ­ლი იყო აქ პირ­და­პირ ეთერ­ში ჩარ­თვა მო­მე­ხერ­ხე­ბი­ნა. მე მაქვს ფილ­ტვებ­თან და­კავ­ში­რე­ბუ­ლი ჯან­მრთე­ლო­ბის პრობ­ლე­მე­ბი და ვირუ­სი ჩემ­თვის კა­ტას­ტრო­ფაა.

ვფიქ­რობ, რომ “ომიკ­რო­ნის” დროს ერ­თა­დერ­თი რა­მაც და­მიც­ვა, ვაქ­ცი­ნაა. გუ­შინ გა­და­ვი­ღე კატე და აღ­მოჩ­ნდა, რომ და­ზი­ა­ნე­ბა არ მაქვს. ექი­მებ­მაც მი­თხრეს, რომ მე რომ ორგზის აც­რი­ლი არ ვყო­ფი­ლი­ყა­ვი, აქ ჩარ­თვას ვერ მო­ვა­ხერ­ხებ­დი. რო­გორც გი­თხა­რით, მე მაქვს “ომიკ­რო­ნი”. თა­ვი­დან რომ გა­ვი­გე, სა­ო­ცარ­მა პა­ნი­კამ ამი­ტა­ნა, თუმ­ცა სი­ტუ­ა­ცი­ას სულ ვა­კონ­ტრო­ლებ.

ყვე­ლამ ვი­ცით რა ხდე­ბა სამ­ყა­რო­ში. ახლა კუ­დის ქი­ცი­ნის დრო არ არის. ახლა არ არის ან­ტი­ვაქ­სე­რი ამომ­რჩევ­ლე­ბის­თვის კუ­დის ქი­ცი­ნის დრო, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბა ვალ­დე­ბუ­ლია მუდ­მი­ვად მო­უ­წო­დოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას აც­რის­კენ.

რაც შე­ე­ხე­ბა სიმპტო­მებს, ყო­ველ­დღე რომ ვიღ­ვი­ძებ ახალ-ახა­ლი რა­ღა­ცე­ბი მჭირს. ყნოს­ვის და გე­მოს და­კარ­გვა არ მქო­ნია. ღამე და­მე­წყო არა­ნორ­მა­ლუ­რი კან­კა­ლი. უცებ რომ გა­ი­ყი­ნე­ბი და არა­ფე­რი არ გშვე­ლის. მივ­ხვდი რომ ეს არ იყო ჩვე­უ­ლებ­რი­ვი ვირუ­სი. ორ­გა­ნიზ­მში რომ შე­ვი­დეს ადა­მი­ა­ნი და გან­ჯღ­რი­ოს, ასე­თი რამ და­მე­წყო. შემ­დეგ იყო ხვე­ლე­ბა, სუნ­თქვა დი­დად არ გამ­ჭირ­ვე­ბია, თუმ­ცა მერე და­ი­წყო უც­ნა­უ­რი რა­ღა­ცე­ბი. დღეს რომ გა­ვიღ­ვი­ძე სა­ერ­თოდ ვერ ვსუნ­თქავ­დი. გა­გუ­დუ­ლი ვი­ყა­ვი, სა­ნამ წა­მა­ლი არ ჩა­ვიწ­ვე­თე, ვერ ვსუნ­თქავ­დი.

ყო­ველ­დღი­უ­რად ხან სუნ­თქვის გა­ჭედ­ვა გე­მარ­თე­ბა, ხან ყელი მტკივ­დე­ბა. უც­ნა­უ­რი ვირუ­სია, მაგ­რამ აუ­ცი­ლე­ბე­ლია ამ დროს მოძ­რა­ო­ბა. ექი­მე­ბიც ამას მირ­ჩე­ვენ. სახ­ლში მუდ­მი­ვად საქ­მეს ვა­კე­თებ, რომ მოძ­რა­ო­ბა­ში ვიყო. ფსი­ქო­ლო­გი­უ­რად ძა­ლი­ან მხნედ ვარ” – ამ­ბობს გრი­გო­ლია.

Cesko