მთავარი Tags ზურა მხეიძე

Tag: ზურა მხეიძე

„არც უკითხავთ, მინდა თუ არა ამ ვიდეოების გამოქვეყნება, ზოგი ფარულად არის...

სა­ყო­ველ­თა­ოდ ცნო­ბი­ლია, თუ რა დიდი ინ­ტე­რე­სია ფსი­ქო­ლოგ ზურა მხე­ი­ძის ვი­დე­ო­ე­ბის მი­მართ... „ამის­კენ არ მი­ვის­წრა­ფო­დი და არც რამე გან­მი­თავ­სე­ბია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში. ესეც სა­ინ­ტე­რე­სოა, რომ არა­ვის...

მოგზაურობის მოყვარული ცნობილი ფსიქოლოგის უცნობი ცხოვრება: ინტერვიუ ზურა მხეიძესთან

30 წელ­ზე მე­ტია ატა­რებს ლექ­ცი­ებ­სა და ტრე­ნინ­გებს მარ­თვი­სა და კო­მუ­ნი­კა­ცი­ის მი­მარ­თუ­ლე­ბით... აღ­მო­სავ­ლეთ უნი­ვერ­სი­ტე­ტის ასო­ცი­რე­ბულ პრო­ფე­სორს აქვს 25 წლი­ა­ნი კონ­სულ­ტა­ცი­ის გა­მოც­დი­ლე­ბა, 20-მდე სა­ჯა­რო თუ კერ­ძო...
1716243319