როგორია სოსო ჯაჭვლიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა – უახლესი ინფორმაცია

December 20, 13:13
0
600

“სო­სომ რამ­დე­ნი­მე ქი­მია გა­ი­კე­თა, შემ­დეგ სა­კონ­ტრო­ლო ანა­ლი­ზე­ბი ჩა­უ­ტარ­და და თურ­ქი ექი­მე­ბი კმა­ყო­ფი­ლე­ბი არი­ან იმით, რომ მათ­მა ძა­ლის­ხმე­ვამ შე­დე­გი გა­მო­ი­ღო – სიმ­სივ­ნის კე­რე­ბი არა მარ­ტო და­კონ­სერვდა, არა­მედ შემ­ცი­რე­ბუ­ლიც კია. მკურ­ნა­ლო­ბა წარ­მა­ტე­ბით მი­დის, წი­ნა­აღ­მდეგ შემ­თხვე­ვა­ში, სო­სოს არ გა­მო­უშ­ვებ­დნენ. სა­უ­ბა­რი იყო იმა­ზე, რომ ნო­ემ­ბრის ბო­ლოს გა­მო­ეშ­ვათ, მაგ­რამ ექი­მებ­მა ჩათ­ვა­ლეს, უმ­ჯო­ბე­სი იქ­ნე­ბო­და, ად­გილ­ზე გა­ე­კე­თე­ბი­ნათ სა­მე­დი­ცი­ნო მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ე­ბი. სოსო იან­ვრის ბო­ლომ­დე თბი­ლის­ში ჩა­ი­ტა­რებს ორ მა­ნი­პუ­ლა­ცი­ას, შემ­დეგ პა­სუ­ხებს გა­და­აგ­ზავ­ნი­ან სტამ­ბო­ლის კლი­ნი­კა­ში და იმის მი­ხედ­ვით გა­და­წყვე­ტენ, რა იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო. რო­გორც ვიცი, სა­უ­ბა­რია 2 მი­მარ­თუ­ლე­ბა­ზე – შე­იძ­ლე­ბა გა­უგ­რძე­ლონ ქი­მია, ან გა­და­იყ­ვა­ნონ აბებ­ზე”,- ამბობს დავით ლორთქიფანიძე სოსოს ჯანმრთელობის შესახებ.

სასიხარულოა, რომ მკურ­ნა­ლო­ბა წარ­მა­ტე­ბით მიმ­დი­ნა­რე­ობს და სიმ­სივ­ნურ­მა კე­რებ­მა შემ­ცი­რე­ბა და­ი­წყო.

Cesko