“36 წლის ნიკოლოზ ჩალაძის ცხედარი მეუღლემ ჯვრით ამოიცნო,5 წლის დემეტრეს ახლაც ჰგონია, რომ მამა სამსახურშია და ელოდება…“ – შოვის ტრაგედიის კიდევ ერთი მსხვერპლის გარდაცვალება დადასტურდა

August 19, 21:17
0
369

შო­ვის ტრა­გე­დი­ის კი­დევ ერთი მსხვერ­პლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბა და­დას­ტურ­და, 36 წლის ნი­კო­ლოზ ჩა­ლა­ძის ცხე­და­რი მე­უღ­ლემ, თა­ვი­სი­ვე ნა­ჩუ­ქა­რი ჯვრით ამო­იც­ნო. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ოჯა­ხის ახ­ლო­ბე­ლი ავ­რცე­ლებს.

რო­გორც ჩა­ლა­ძის ახ­ლო­ბე­ლი წერს, ის სტი­ქი­ის დროს კო­ტე­ჯე­ბის ტე­რი­ტო­რი­ა­ზე სამ­შე­ნებ­ლო სა­მუ­შა­ო­ებს ას­რუ­ლებ­და, რა დრო­საც მე­წყერ­ში მოყ­ვა. მისი ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ცხე­და­რი რო­გორც მე­უღ­ლემ, ასე­ვე გარ­დაც­ვლი­ლის ძმებ­მა ამო­იც­ნეს. პრო­ცე­დუ­რის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით და­ი­ნიშ­ნა დნმ ექ­სპერ­ტი­ზაც.

“ნი­კო­ლოზს დარ­ჩა მე­უღ­ლე და ორი მცი­რე­წლო­ვა­ნი შვი­ლი. ხუთი წლის დე­მეტ­რეს ახ­ლაც ჰგო­ნია, რომ მამა სამ­სა­ხურ­შია და ელო­დე­ბა…

წლი­ნა­ხევ­რის და­თუ­ჩას აქვს და­უ­ნის ტრი­სო­მა­ლუ­რი ფორ­მა, მას გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი მზრუნ­ვე­ლო­ბა სჭირ­დე­ბა. ბავ­შვე­ბი სო­ცი­ა­ლურ შემ­წე­ო­ბას იღე­ბენ. ნი­კო­ლოზს მუდ­მი­ვი სამ­სა­ხუ­რი არ ჰქონ­და, ის მუ­შა­ობ­და მშე­ნებ­ლო­ბებ­ზე და ტრა­გე­დი­ის დღე­საც სწო­რედ სა­მუ­შა­ოდ იმ­ყო­ფე­ბო­და შოვ­ში.

ახ­ლაც, ამ ოჯახს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის მხარ­და­ჭე­რა სჭირ­დე­ბა, გა­ვერ­თი­ან­დეთ ნი­კო­ლო­ზის ოჯა­ხის მხარ­და­სა­ჭე­რად, თქვენს მიერ გა­ღე­ბულ თი­თო­ე­ულ ლარს შე­უძ­ლია შეც­ვა­ლოს ბავ­შვე­ბის მო­მა­ვა­ლი.

ლი­ბერ­თი ბან­კი, ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი #GE72LB0711182522606000 მიმ­ღე­ბი: ეკა გოგ­ლი­ძე (ნი­კო­ლო­ზის მე­უღ­ლე)” – წე­რია ინ­ფორ­მა­ცი­ა­ში.

Cesko