“გავიქეცი ყვირილით და… იმედი მაქვს, რომ…” – სანდრა რულოვსი

May 6, 20:41
0
295

რამდენიმე ხნის წინ, ჰო­ლან­დი­ურ ჟურ­ნალ Vivace-ში ინ­ტერ­ვიუ გა­მოქ­ვეყ­ნდა, სა­დაც სა­ქარ­თვე­ლო­ზე სა­უბ­რობს და ასე­ვე მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­ზე, რო­მე­ლიც ამ­ჟა­მად პა­ტიმ­რო­ბა­შია…

“ტერ­ნე­ზე­ნი­დან-სა­ქარ­თვე­ლო­ში. სა­ქარ­თვე­ლოს ყო­ფი­ლი პირ­ვე­ლი ლედი მე­ო­რე სამ­შობ­ლოს ერ­თგუ­ლია” – ასე ჰქვია სტა­ტი­ას, რო­მე­ლიც სან­დრას შე­სა­ხებ გვიყ­ვე­ბა.

სა­ქარ­თვე­ლო

სან­დრა აფ­რი­კა­ში წას­ვლა­ზე ოც­ნე­ბობ­და. უმაღ­ლე­სი ეროვ­ნუ­ლი ინ­სტი­ტუ­ტის წარ­მა­ტე­ბით დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ, 1993 წელს გა­ემ­გზავ­რა სტრას­ბურ­გში და სწავ­ლა ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა სა­ერ­თა­შო­რი­სო ინ­სტი­ტუ­ტში გა­აგ­რძე­ლა. ეს იყო პირ­ვე­ლი სა­ფე­ხუ­რი აფ­რი­კა­ში ჰუ­მა­ნი­ტა­რუ­ლი საქ­მი­ა­ნო­ბის და­სა­წყე­ბად, მაგ­რამ ყვე­ლა­ფე­რი სხვაგ­ვა­რად მოხ­და.

“მა­შინ გა­ვი­ცა­ნი ის ქარ­თვე­ლი” – ამ­ბობს სან­დრა მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვილ­ზე, რო­მე­ლიც მოგ­ვი­ა­ნე­ბით მისი ქმა­რი გახ­დე­ბა. “მან მი­თხრა: რა არის ახლა სო­მა­ლი? ჩა­მო­დი სა­ქარ­თვე­ლო­ში, იქ ბევ­რი რამ არის გან­სა­ვი­თა­რე­ბე­ლი. და ამა­ში მარ­თა­ლი იყო. ქვე­ყა­ნა­ში ახა­ლი დას­რუ­ლე­ბუ­ლი იყო ომი და ბევ­რი რამ იყო სა­ჭი­რო. მა­შინ­დელ სა­ქარ­თვე­ლო­ში ყვა­ო­და კო­რუფ­ცია, კრი­მი­ნა­ლი, იყო ენერ­გე­ტი­კუ­ლი კრი­ზი­სი და სი­ღა­რი­ბე”.

სა­ქარ­თვე­ლოს პირ­ვე­ლი ლედი

სან­დრა სა­ქარ­თვე­ლო­ში გა­და­ვი­და სა­ცხოვ­რებ­ლად და იქ და­ი­წყო ახა­ლი ცხოვ­რე­ბა ქმარ­თან და მოგ­ვი­ა­ნე­ბით ორ ვაჟ­თან ერ­თად. მან გა­ა­კე­თა ყვე­ლა­ფე­რი, რაც შე­ეძ­ლო ქარ­თვე­ლი ხალ­ხის და­სახ­მა­რებ­ლად. „და­ვი­წყე სა­კუ­თა­რი ნივ­თე­ბის გა­ცე­მა და 1998 წელს და­ვა­არ­სე ფონ­დი SOCO და­ბალ­შე­მო­სავ­ლი­ა­ნი ოჯა­ხე­ბის და­სახ­მა­რებ­ლად. იმავდრო­უ­ლად, მი­ხე­ილს ეკა­ვა სულ უფრო მა­ღა­ლი თა­ნამ­დე­ბო­ბა ქარ­თულ პო­ლი­ტი­კა­ში, სა­ნამ 2004 წელს არ გახ­და ქვეყ­ნის პრე­ზი­დენ­ტი.

“რო­დე­საც პირ­ვე­ლი ლედი გავ­ხდი, ამან ფრთე­ბი შე­მას­ხა. მე და­ვა­არ­სე პირ­ვე­ლი ტრა­დი­ცი­უ­ლი რა­დი­ო­სად­გუ­რი სა­ქარ­თვე­ლო­ში და შევ­ძე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო­ში ძუ­ძუს კი­ბოს სკრი­ნინ­გის და­ნერგვა, ღვე­დის შე­მო­ღე­ბა და პა­ლი­ა­ტი­უ­რი მზრუნ­ვე­ლო­ბის და­ნერგვა. მე ვა­მა­ყობ ამით. ”

ბა­რაკ ობა­მა­დან დე­დო­ფალ ელი­ზა­ბე­ტამ­დე

სან­დრა შეხ­ვდა ისეთ მსოფ­ლიო ლი­დე­რებს, რო­გო­რი­ცაა ბა­რაკ ობა­მა და დე­დო­ფა­ლი ელი­ზა­ბე­ტი. “ხალ­ხი ხში­რად მე­კი­თხე­ბა, რო­გო­რია ობა­მას­თან ან ტრამ­პთან შეხ­ვედ­რა. ჩემი პა­სუ­ხია: გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი. ამას ამა­ყად ვიხ­სე­ნებ, მაგ­რამ ნოს­ტალ­გი­ის გა­რე­შე, რად­გან პო­ლი­ტი­კა­ში ცხოვ­რე­ბა ამავდრო­უ­ლად რთუ­ლია”.

მისი მე­უღ­ლის პრე­ზი­დენ­ტო­ბა 2013 წელს დას­რულ­და, რის შემ­დე­გაც მე­ტო­ქე პო­ლი­ტი­კურ­მა პარ­ტი­ამ მის წი­ნა­აღ­მდეგ სა­სა­მარ­თლო­ში საქ­მე აღ­ძრა. “ჩემ­მა ქმარ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­დან წას­ვლა გა­და­წყვი­ტა, მაგ­რამ მე დავ­რჩი აქ, ჩემს შვი­ლებ­თან, “ჩემს” ქვე­ყა­ნა­ში. ეს ისე­თი გან­სა­კუთ­რე­ბუ­ლი და უნი­კა­ლუ­რი ქვე­ყა­ნაა სტუ­მარ­თმოყ­ვა­რე ხალ­ხით, ძა­ლი­ან ავ­თენ­ტუ­რი ხალ­ხით, რომ­ლე­ბიც ბუ­ნე­ბას­თან ახ­ლოს არი­ან“.

და­კა­ვე­ბა

მალე სან­დრას ბინა ჩა­მო­არ­თვეს და იძუ­ლე­ბუ­ლი გახ­და საყ­ვა­რე­ლი სა­ქარ­თვე­ლო გარ­კვე­უ­ლი დრო­ით და­ე­ტო­ვე­ბი­ნა. “მაგ­რამ რაც შე­იძ­ლე­ბა მალე დავ­ბრუნ­დი. შარ­შან მი­ხე­ი­ლიც ცხრაწ­ლი­ა­ნი არ­ყოფ­ნის შემ­დეგ დაბ­რუნ­და. ის წლე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში მუ­შა­ობ­და უკ­რა­ი­ნა­ში ზე­ლენ­სკის­თან და დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი იყო, რომ უსაფრ­თხოდ იყო, ნა­წი­ლობ­რივ მისი მა­ღა­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო კონ­ტაქ­ტე­ბის გამო. თუმ­ცა, ის მა­ინც ცი­ხე­ში აღ­მოჩ­ნდა და ზე­ლენ­სკი ახლა ომში იყო ჩაბ­მუ­ლი, ამი­ტომ ვერც მას და­ეხ­მა­რა. იმე­დი მაქვს, კი­დევ არის გზა ცი­ხი­დან დაღ­წე­ვის. შიმ­ში­ლო­ბის შემ­დეგ მისი ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა უა­რეს­დე­ბა“.

ლო­მის ბუ­ნაგ­ში

ქმრის არ­ყოფ­ნის დროს სან­დრამ ბედი პო­ლი­ტი­კა­ში სცა­და. “მინ­დო­და დახ­მა­რე­ბა, სი­კე­თის გა­კე­თე­ბა, მაგ­რამ ყვი­რი­ლით გა­ვი­ქე­ცი. ის ლო­მის ბუ­ნა­გი ჩემ­თვის არ იყო. სა­ქარ­თვე­ლო უკი­დუ­რე­სად პო­ლა­რი­ზე­ბუ­ლია და დღე­ვან­დელ­მა ხე­ლი­სუფ­ლე­ბამ ქვე­ყა­ნა­ში უარ­ყო­ფი­თი კვა­ლი და­ტო­ვა. ასე რომ, ახლა ვცდი­ლობ სი­კე­თის გა­კე­თე­ბას ჩემს SOCO ფონდთან სხვა გზით.”

ზუგ­დი­დის სა­ბავ­შვო ბაღი

ახლა სან­დრა შშმ ბავ­შვებს ზრუ­ნავს. “სა­ქარ­თვე­ლოს აქვს მცი­რე სა­ბავ­შვო ბა­ღე­ბი, მწი­რი ინ­ფორ­მა­ცი­აა და რთუ­ლია ისე­თი დამ­ხმა­რე მო­წყო­ბი­ლო­ბე­ბის მო­პო­ვე­ბა, რო­გო­რი­ცაა ინ­ვა­ლი­დის ეტლი. სწო­რედ ამი­ტომ, 2019 წელს გავ­ხსე­ნი ჩემი სა­კუ­თა­რი სა­ბავ­შვო ბაღი და­სავ­ლეთ სა­ქარ­თვე­ლო­ში, ქა­ლაქ ზუგ­დიდ­ში ფი­ზი­კუ­რი ან გო­ნებ­რი­ვი შე­ზღუ­დუ­ლი შე­საძ­ლებ­ლო­ბის მქო­ნე ბავ­შვე­ბის­თვის, რო­გო­რი­ცაა აუ­ტიზ­მი, ADHD, და­უ­ნის სინ­დრო­მი და ცე­რებ­რა­ლუ­რი დამ­ბლა. 6-დან 18 წლამ­დე ბავ­შვე­ბი თა­მა­შის სა­შუ­ა­ლე­ბით სწავ­ლო­ბენ ძი­რი­თად უნა­რებს, რო­გო­რი­ცაა ფე­რე­ბი, დათ­ვლა და ლექ­სი­კა”.

სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბა მხარს უჭერს ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ას, მაგ­რამ ის მცი­რე­დით ეხ­მა­რე­ბა. “ეს არის და­ახ­ლო­ე­ბით 30% იმი­სა, რაც ჩვენ გვჭირ­დე­ბა.

ხიდი კე­თილ­დღე­ო­ბა­სა და სა­ჭი­რო­ე­ბებს შო­რის

ავ­ტო­ბი­ოგ­რა­ფი­აც მაქვს და­წე­რი­ლი და წიგ­ნის გა­ყიდ­ვი­დან შე­მო­სუ­ლი თან­ხაც ფონდს გა­და­ე­ცე­მა. სა­სი­ა­მოვ­ნოა, რომ ამ გზით ნი­დერ­ლან­დე­ბის კე­თილ­დღე­ო­ბა­სა და სა­ქარ­თვე­ლოს სა­ჭი­რო­ე­ბებს შო­რის ხი­დის როლი შე­მეძ­ლოს“.

იყა­ვი და­კა­ვე­ბუ­ლი

აშ­კა­რაა, რომ სან­დრას ძარ­ღვებ­ში ჰო­ლან­დი­უ­რი სის­ხლი მი­ე­დი­ნე­ბა. მარ­თავს სა­ბავ­შვო ბაღს, შვი­ლებ­ზე მზრუნ­ვე­ლი დე­დაა, მე­ო­რე წიგნ­ზე მუ­შა­ობს და მთლი­ა­ნად სწავ­ლა­შია ჩაფ­ლუ­ლი. “ჩემ­თვის მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნია ვიყო და­კა­ვე­ბუ­ლი და გა­ვაგ­რძე­ლო სწავ­ლა. ამ­ჟა­მად ვსწავ­ლობ თურ­ქულს და ფსი­ქო­ლო­გი­ის მე­სა­მე კურ­სზე ვარ, ასე რომ ჩემი ცოდ­ნა მდიდ­რდე­ბა. ჩემს წიგნ­ში ასე­ვე მინ­და ვუ­თხრა ხალ­ხს, რომ თქვენ უნდა იყოთ გახ­სნი­ლი რაც შე­იძ­ლე­ბა მეტი რა­მის­თვის… ეს უზ­რუნ­ველ­ყოფს მდი­დარ და სა­ინ­ტე­რე­სო ცხოვ­რე­ბას და, ბო­ლოს და ბო­ლოს: ვინც სი­კე­თეს აკე­თებს, ის კარ­გად მიხ­ვდე­ბა…”

წყარო: AMBEBI.GE

Cesko