“ეს კი­ევ­მა, ისე­ვე რო­გორც მსოფ­ლი­ომ, ტე­რაქ­ტის პირ­ვე­ლი­ვე წუ­თი­დან გა­ი­გო. იმის თქმა, რომ არა­ვის ეგო­ნა, რომ პა­სუ­ხი იქ­ნე­ბო­და, თვალ­თმაქ­ცო­ბაა” – სობჩაკი

October 10, 20:32
0
409

რუსი ჟურ­ნა­ლის­ტი, ქსე­ნია სობ­ჩა­კი რუსეთის მხრიდან უკ­რა­ი­ნის ქა­ლა­ქე­ბის მა­სობ­რი­ვად და­ბომბვას ეხ­მი­ა­ნე­ბა და წერს.

“გუ­შინ­წინ დავ­წე­რე და დღე­საც გა­ვი­მე­ო­რებ: ძა­ლა­დო­ბა ყო­ველ­თვის მხო­ლოდ ძა­ლა­დო­ბას შობს. ყი­რიმ­ში ტე­რო­რის­ტუ­ლი თავ­დას­ხმა აუ­ცი­ლებ­ლად გა­მო­იწ­ვევ­და მოს­კო­ვის სა­პა­სუ­ხო ქმე­დე­ბებს.

ახლა არც პრო­პორ­ცი­უ­ლო­ბას ვა­ფა­სებ და არც გა­მარ­თლე­ბას ვუ­ძებ­ნი, მხო­ლოდ იმას ვამ­ბობ, რომ პა­სუ­ხი ნე­ბის­მი­ერ შემ­თხვე­ვა­ში იქ­ნე­ბო­და და ეს თა­ვი­დან­ვე ნა­თე­ლი იყო.

ეს კი­ევ­მა, ისე­ვე რო­გორც მთელ­მა მსოფ­ლი­ომ, ტე­რაქ­ტის პირ­ვე­ლი­ვე წუ­თი­დან გა­ი­გო. იმის თქმა, რომ არა­ვის ეგო­ნა, რომ პა­სუ­ხი იქ­ნე­ბო­და, თვალ­თმაქ­ცო­ბაა”, – წერს სობ­ჩა­კი.

Cesko