სლოვაკეთში გამოკითხულთა უმრავლესობას უკრაინასთან ომში რუსეთის გამარჯვება სურს – კვლევა

September 15, 11:40
0
424

სლოვაკეთის მეცნიერებათა აკადემიის, MNFORCE-მა და Seesame-ის მიერ ჩატარებული კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა უმრავლესობას უკრაინასთან ომში რუსეთის გამარჯვება სურს.

გამოკითხულებს უნდა ეპასუხათ 10-ბალიანი სკალით, რომლის მიხედვითაც 1 ნიშნავს რუსეთის აშკარა გამარჯვებას, ხოლო 10 უკრაინის. გამოკითხულთა დაახლოებით მეხუთედმა განაცხადა, რომ სურს რუსეთის აშკარა გამარჯვება, ნახევარზე მეტმა კი განაცხადა, რომ ისინი რუსეთის გამარჯვებისკენ იხრებიან. რესპონდენტთა მხოლოდ მესამედმა განაცხადა, რომ იხრება უკრაინისკენ, 18%-მა კი უპირატესობა არცერთ მხარეს არ მიანიჭა.

Cesko