“სულ უბრახუნა მაგიდაზე!” – ვასიკო ოდიშვილი დუტა სხირტლაძის წინააღმდეგ

June 21, 02:32
0
4076

“20 ივ­ნი­სი 20:00 სთ. ჩვე­ნი შვი­ლე­ბის მო­მავ­ლის­თვის ყვე­ლა ერ­თად უნდა დავ­დგეთ” – ამ სი­ტყვე­ბით შეუერ­თდა მსა­ხი­ო­ბი და ტე­ლე­წამ­ყვა­ნი დუტა სხირტლა­ძე აქ­ცი­ას სა­ხელ­წო­დე­ბით “შინ ევ­რო­პის­კენ“, რო­მე­ლიც დღეს სა­ქარ­თვე­ლოს პარ­ლა­მენ­ტის შე­ნო­ბის წინ გაიმართა.

ტე­ლე­წამ­ყვა­ნის პო­ზი­ცი­ამ სხვა­დას­ხვა რე­აქ­ცი­ე­ბი გა­მო­იწ­ვია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში, რო­გორც მხარ­დამ­ჭე­რი, ასე­ვე კრი­ტი­კუ­ლი:

“ვა, ასე ად­ვი­ლია ყვე­ლა­ფე­რი…?!!!!!“ – წერს კო­მენ­ტა­რებ­ში იუ­მო­რის­ტი ვა­სი­კო ოდიშ­ვი­ლი, რო­მე­ლიც დუ­ტას მსგავ­სად “ტე­ლე­ი­მედ­ში “ მუ­შა­ობს.

“2007 წლის 7 ნო­ემ­ბერს სად იყა­ვი ?! ეგებ შეგ­ვახ­სე­ნო?”

“2007 წლის 7 ნო­მებ­რის ზონ­დერ ნა­ცე­ბის მიერ, მშვი­დო­ბი­ა­ნი აქ­ცი­ის დარ­ბე­ვის შემ­დეგ ამ დუ­ტას გა­მოს­ვლა “რუს­თა­ვი 2“-ის ეთერ­ში არ და­მა­ვი­წყდე­ბა. სულ მა­გი­და­ზე უბ­რა­ხუ­ნა ხე­ლე­ბი ისე გა­ლან­ძღა ოპო­ზი­ცია! ესაა ამის სტი­ლი, სა­დაც ფუ­ლია იქა. დიახ ყო­ფი­ლი ნაცი არ არსბობს! უმა­დუ­რი ღო­რე­ბი…”

Cesko