ვალერი მელაძე შოუბიზნესიდან მიდის და ყოფილ პროფესიას უბრუნდება – „მუ­სი­კა ჩემს საყ­ვა­რელ საქ­მედ რჩე­ბა, თუმ­ცა…”

May 22, 13:54
0
507

ვა­ლე­რი მე­ლა­ძე შო­უ­ბიზ­ნე­სი­დან მი­დის, თუმ­ცა რო­გორც მუ­სი­კო­სი „ინ­სტაგ­რამ­ზე” გავ­რცე­ლე­ბულ გან­ცხა­დე­ბა­ში წერს, სჯე­რა, რომ მისი სიმ­ღე­რე­ბი მსმე­ნე­ლის წყა­ლო­ბით კი­დევ დიდ­ხანს იცო­ცხლებს.

მე­ლა­ძე ყო­ფილ პრო­ფე­სი­ას უბ­რუნ­დე­ბა და ამ­ბობს, რომ შთა­გო­ნე­ბუ­ლია ახა­ლი მიზ­ნე­ბით…

„თა­ვი­სუ­ფალ დროს მე­ლა­ძე­ვა­ლე­რი­ა­ნულ­მა ანა­რეკ­ლებ­მა ყო­ფილ პრო­ფე­სი­ა­ში დაბ­რუ­ნე­ბის იდე­ამ­დე მი­მიყ­ვა­ნა. ინ­სტი­ტუ­ტის დამ­თავ­რე­ბის შემ­დეგ ას­პი­რან­ტუ­რა და­ვამ­თავ­რე და მეც­ნი­ე­რე­ბით დავ­კავ­დი, ღრმა წყლის გამ­წმენ­დის მი­მარ­თუ­ლე­ბით.

ახ­ლა­ხანს გა­დავ­ხე­დე სა­დოქ­ტო­რო დი­სერ­ტა­ცი­ას და შე­ვის­წავ­ლე ამ სფე­რო­ში თა­ნა­მედ­რო­ვე მიღ­წე­ვე­ბი, შე­ვი­მუ­შა­ვე ინ­სტა­ლა­ცია ზღვის წყლი­დან პე­რი­ო­დუ­ლი სის­ტე­მის სხვა­დას­ხვა ელე­მენ­ტე­ბის ამო­სა­ღებ ტექ­ნო­ლო­გი­ა­ზე. ეს ძა­ლი­ან პერ­სპექ­ტი­უ­ლი მი­მარ­თუ­ლე­ბაა. შთა­გო­ნე­ბუ­ლი ვარ ახა­ლი მიზ­ნი­თა და შე­მოქ­მე­დე­ბი­თი მღელ­ვა­რე­ბით.

მუ­სი­კა ჩემს საყ­ვა­რელ საქ­მედ რჩე­ბა, თუმ­ცა შო­უ­ბიზ­ნე­სის მი­მართ ინ­ტე­რე­სი დავ­კარ­გე. ჩემ­თვის სიმ­ღე­რე­ბის ში­ნა­არსმა, რა­დი­ო­სად­გუ­რებ­ზე ბრუნ­ვის რა­ო­დე­ნო­ბამ, ტე­ლე­არ­ხებ­ზე გა­და­ღე­ბებ­ში მო­ნა­წი­ლე­ო­ბამ ყვე­ლა­ნა­ი­რი მნიშ­ვნე­ლო­ბა და­კარ­გა. ზუს­ტად ვიცი, რომ ჩემი სიმ­ღე­რე­ბი ჩემი მსმე­ნე­ლის წყა­ლო­ბით დიდი ხა­ნია ცო­ცხლობს და კი­დევ დიდ­ხანს იცო­ცხლებს…

ვა­ლე­რი მე­ლა­ძე რუ­სეთ­ში ცხოვ­რე­ბას აგ­რძე­ლებს. პუ­ტი­ნის რე­ჟიმ­თან და­პი­რის­პი­რე­ბის გამო, მას კონ­ცერ­ტებ­ში აღარ იწ­ვე­ვენ. ასე­ვე გა­უ­უქ­მეს ყვე­ლა არ­სე­ბუ­ლი ეკ­რა­ნი და რუ­სეთ­ში ცის­ფერ ეკ­რან­ზე გა­მო­ჩე­ნის ფუ­ფუ­ნე­ბა აღარ აქვს. მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა, რომ ინ­ფორ­მა­ცია, რომ მე­ლა­ძემ რუ­სე­თი და­ტო­ვა, არა­ერ­თხელ გავ­რცელ­და, ის ისევ მოს­კოვ­ში რჩე­ბა და მე­ო­რე ოჯახ­თან ერ­თად აგ­რძე­ლებს ცხოვ­რე­ბას”, – წერს მელაძე.

Cesko