“უკრაინელ მეომრებს უთხრა ვინმემ, თუკი გაიმარჯვებენ და ევროკავშირში შევლენ “პი****სტო”–ს ძახილს რომ აუკრძალავენ?” – ბაკურ სვანიძე

March 31, 21:44
0
394

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე წერს:

 

“ბოდიში და, რა მაინტერესებს იცით?
უ კ რ ა ი ნ ე ლ მეომრებს უთხრა ვინმემ,
რომ რისთვისაც ახლა რ უ ს ე თ ი ს
რაკეტებს თავს აკლავენ, ანუ თუკი
გაიმარჯვებენ და ე ვ რ ო კ ა ვ შ ი რ შ ი
შევლენ – “პ ი დ ა რ ა ს ტ ო”-ს ძახილს რომ
ა უ კ რ ძ ა ლ ა ვ ე ნ? თუ ჯერ არ იციან ეგ
ამბავი? ყველა ტ ყ ვ ე დ აყვანილ რ უ ს ს
რომ პიდრასტოს ეძახიან მაგიტომ ვამბობ….
ისე, “ფეისბუქი” რატო არ ბლოკავს იმ
“ფეიჯებს” სადაც უკრაინელი მეომრების
მიერ “პიდარასტოს” ყვირილი ისმის? რავი,
მაგ სიტყვის გამოყენების გამო მე პირადად
ორჯერ დამიბლოკეს გვერდი – სიძულვილის
ენააო და…. უკრაინეკები ძალიან ტკბილად
წარმოთქვამენ მაგ სიტყვას თუ რა ხდება?”
Cesko