დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირებას 13 სამართალდამცავი ემსხვერპლა, მათ შორის ორს აქციის მონაწილეებმა თავი მოჰკვეთეს

January 6, 16:18
0
1280
ALMATY, KAZAKHSTAN - JANUARY 5, 2022: A burnt car is seen by the mayor’s office on fire. Protests are spreading across Kazakhstan over the rising fuel prices; protesters broke into the Almaty mayor’s office and set it on fire. Valery Sharifulin/TASS Êàçàõñòàí. Àëìà-Àòà. Ñãîðåâøèé àâòîìîáèëü âîçëå ãîðÿùåãî çäàíèÿ àêèìàòà. Ó÷àñòíèêè ïðîòåñòà ïðîòèâ ðîñòà öåí íà òîïëèâî âîðâàëèñü â çäàíèå àêèìàòà è ïîæîäãëè åãî. Âàëåðèé Øàðèôóëèí/ÒÀÑÑ

ყაზახეთის ქალაქ ალმათის კომენდანტის ოფისის ინფორმაციით, დემონსტრანტებსა და პოლიციელებს შორის დაპირისპირებას 13 სამართალდამცავი ემსხვერპლა, მათ შორის ორს აქციის მონაწილეებმა თავი მოჰკვეთეს.

ყაზახეთის ქალაქ ალმათის პოლიციის ცნობით, დიდია მსხვერპლი აქტივისტების მხარესაც. ღამის განმავლობაში მომხდარ არეულობას ათობით დემონსტრანტი ემსხვერპლა.

„ალმათის ადმინისტრაციულ შენობებსა და პოლიციის დეპარტამენტზე ღამით მასშტაბური შეტევა მოხდა. ათობით თავდამსხმელი ლიკვიდირებულია, მიმდინარეობს მათი ვინაობის დადგენა“, – აცხადებენ ქალაქ ალმათის პოლიციის დეპარტამენტში.

ყაზახეთის ხელისუფლებამ 4 იანვარს თხევადი აირის ფასის მნიშვნელოვანი ზრდის შესახებ განაცხადა, რასაც ჯერ მანგისტაუს რეგიონში, შემდეგ კი მთელ ქვეყანაში საპროტესტო აქციები მოჰყვა. მასშტაბური დემონსტრაციების ფონზე ყაზახეთის პრეზიდენტმა ყასიმ-ჟომართ თოყაევმა მთავრობის გადადგომის გადაწყვეტილებას მოაწერა ხელი. ამის მიუხედავად საპროტესტო აქციები ქვეყანაში კვლავ გრძელდება.

წყარო: https://www.interpressnews.ge/

Cesko