მთავარი Tags კომპენსაცია

Tag: კომპენსაცია

კომპენსაცია 10 000 ლარამდე – ვინ და რა შემთხვევაში მიიღებს სოლიდურ...

თუ დანაშაულის ჩამდენი პირისგან შეუძლებელია ზიანის ანაზღაურება საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მსხვერპლს უფლება აქვს, მოითხოვოს კომპენსაცია სახელმწიფოსგან ზიანის ანაზღაურების შესახებ სასამართლოს გადაწყვეტილების...
1721121093