(ვიდეო) “გუშინ დავკრძალე ჩემი 35 წლის ვაჟი, სამშაბათს ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა და კვირას გაუსკდა გულის აორტა… გეტყვით, რატომ ვარ ახლა ეთერში” – დავით თარხან-მოურავი

და­ვით თარ­ხან-მო­უ­რა­ვის სა­ტე­ლე­ვი­ზიო ეთერ­ში შვი­ლის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის შემ­დეგ პირ­ვე­ლად გა­მოჩ­ნდა. იო­რამ თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი უცხო­ეთ­ში ცხოვ­რობ­და და გუ­ლის პრობ­ლე­მე­ბი აწუ­ხებ­და. ახალ­გაზ­რდა კაცი უახ­ლო­ეს მო­მა­ვალ­ში ოპე­რა­ცი­ის გა­კე­თე­ბას გეგ­მავ­და. პო­ლი­ტი­კოს­მა ისა­უბ­რა იმ მი­ზე­ზებ­ზე, რის გამო მი­მარ­თვის გავ­რცე­ლე­ბა იმ ადა­მი­ა­ნე­ბის­თვის გა­და­წყვი­ტა, რომ­ლემ­ბაც სხვა­დას­ხვა დროს უახ­ლო­ე­სი ადა­მი­ა­ნე­ბი და­კარ­გეს. და­ვით თარ­ხან-მო­უ­რა­ვი: – მე ახლა სა­ერ­თოდ არ უნდა ვიყო ეთერ­ში დღეს, გუ­შინ დავ­კრძა­ლე ჩემი 35 … ვრცლად (ვიდეო) “გუშინ დავკრძალე ჩემი 35 წლის ვაჟი, სამშაბათს ოპერაცია უნდა გაეკეთებინა და კვირას გაუსკდა გულის აორტა… გეტყვით, რატომ ვარ ახლა ეთერში” – დავით თარხან-მოურავი