“რუსებისთვის ჯოჯოხეთი დაიწყო…” – ვანო ნადირაძე

May 2, 13:01
0
184

“რუ­სე­ბის­თვის ჯო­ჯო­ხე­თი, ფაქ­ტობ­რი­ვად, და­ი­წყო. რო­გორც პირ­ველ ორ შემ­თხვე­ვა­ში, ხარ­კო­ვის და ხერ­სო­ნის ოლ­ქში, მტრის ზურ­გის სიღ­რმე­ში ლო­ჯის­ტი­კის გა­ნად­გუ­რე­ბით, რათა მი­ნი­მუ­მამ­დე იქ­ნას დაყ­ვა­ნი­ლი ჭურ­ვე­ბის და ტყვია წამ­ლის ტრან­სპორ­ტი­რე­ბა წინა ხა­ზამ­დე, მი­მარ­თუ­ლე­ბას შეგ­ნე­ბუ­ლად არ დავ­წერ. მარ­თა­ლია, ამე­რი­კე­ლებ­მა ჯერ კი­დევ თავი შე­ი­კა­ვეს ATACMS რა­კე­ტე­ბის გად­მო­ცე­მა­ზე, რომ­ლის მოქ­მე­დე­ბის მან­ძი­ლი არის 300 კმ. მაგ­რამ არ დარ­ჩნენ უკ­რა­ი­ნე­ლე­ბი ამე­რი­კე­ლე­ბის იმედ­ზე, გარ­და იმი­სა, რომ ძა­ლი­ან ეფექ­ტუ­რად მოქ­მე­დე­ბენ უპი­ლო­ტო კა­მი­კა­ძე თვითმფრი­ნა­ვე­ბით, სხვა­თა შო­რის, უკ­რა­ი­ნა­ში იწყო­ბა უკვე რამ­დე­ნი­მე მო­დე­ლი შორი მან­ძი­ლის­თვის. უკ­რა­ი­ნამ მო­ახ­დი­ნა ძვე­ლი საბ­ჭო­თა კავ­ში­რის დროს შექ­მნი­ლი რა­კე­ტე­ბის მო­დერ­ნი­ზა­ცია, პრო­ექ­ტე­ბის “ბო­რის­ფე­ნის” და “საპ­სა­ნის” ბა­ზა­ზე 2013 წელს და შე­იქ­მნა “გრომ-2 “, სა­ექ­სპერ­ტო ვა­რი­ან­ტის მოქ­მე­დე­ბის მან­ძი­ლი 280 კმ და უკ­რა­ი­ნის არ­მი­ის­თვის არის შექ­მნი­ლი 500 კმ მოქ­მე­დე­ბის მან­ძი­ლის. ამის შე­სა­ხებ თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ ვი­კი­პე­დი­ა­შიც წა­ი­კი­თხოთ, მაგ­რამ რო­გორ მოქ­მე­დებს, ეს უკვე აღარ წე­რია, ამი­ტომ მე გე­ტყვით, ცდო­მი­ლე­ბა აქვს 3-5 მეტ­რი. აერო ბა­ლის­ტი­კუ­რი და ჰა­ერ­ში ფრე­ნის დროს, ასე ვთქვათ, სიჩ­ქა­რის ცვლი­ლე­ბა ხდე­ბა, ასე ვთქვათ, ნახ­ტო­მებს აკე­თებს, რაც მის გა­მო­ჭე­რას სა­ჰა­ე­რო თავ­დაც­ვის სის­ტე­მე­ბის­თვის, ფაქ­ტობ­რი­ვად, შე­უძ­ლე­ბელს ხდის. სამ­წუ­ხა­როდ, პო­რო­შენ­კოს კო­რუფ­ცი­უ­ლი მმარ­თვე­ლო­ბის დროს რა­ღაც ეტაპ­ზე შე­ჩერ­და ამ რა­კე­ტე­ბის წარ­მო­ე­ბა და­უ­ფი­ნან­სებ­ლო­ბის გამო, მაგ­რამ ამ ერთ წელ­ში ბევ­რი რამე შე­იც­ვა­ლა. ასე რომ, რუ­სე­ბის­თვის ჯო­ჯო­ხე­თი და­ი­წყო, დი­დე­ბა სა­ქარ­თვე­ლოს, დი­დე­ბა უკ­რა­ი­ნას!

P.S. უკ­რა­ი­ნა გა­ი­მარ­ჯვებს, მაგ­რამ ჩვენ რა ვქნათ, ჩვენ, “ქოც­მა” მთავ­რო­ბამ ყვე­ლა ჩვე­ნი ნი­ჭი­ე­რი ინ­ჟი­ნე­რი, კონ­სტრუქ­ტო­რი, მეც­ნი­ე­რი, ოფი­ცე­რი ქვეყ­ნის გა­რეთ გა­აქ­ცია… ” – წერს ვანო ნა­დი­რა­ძე.

Cesko