“ცოტა ჭკუით იყავით ამ ქვეყანაში, ყელში ნუ ამოგვიყვანთ თქვენს ხეპრეობას და ვიგოდნიკობას!” – მაია დვალიძე

February 25, 16:33
0
12374

იცით რას გეტყვით, უკრაინელებო??
სწორედ ხალხო, და არა მთავრობავ!
ზუსტად ისეთივე ნაძირლები ხართ, როგორიც თქვენი პრეზიდენტი!!!
რატომ იცით? კი ბატონო, თავად უკრაინაში რეპრესიებია, ინტერნეტზე შეზღუდვა, ანუ ყველა ოპოზიციური პლატფორმა დახშულია და ხალხს მხოლოდ ის ინფორმაცია აქვს, რასაც ხელისუფლება აწვდის,
მაგრამ 45 მილიონიდან 20 მილიონი ქვეყნის გარეთ ხართ გასული, სადაც აბსოლუტურად ყველანაირ ინფორმაციაზე გაქვთ წვდომა!
ერთი წელი გავიდა და ჯერ არ მინახავს თუნდაც 20 კაციანი აქცია საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ, სულ მცირე, თუნდაც ეკლესიების დარბევასთან დაკავშირებით!!!
ისე ხართ აღრეული თქვენგან აღარაფერი დარჩა სლავური და მართლმადიდებლური!!!
პ.ს. იმის ჩამოთვლას არ დავიწყებ მთელი წელი რა კადრები ვრცელდება თქვენი უღირსი საქციელების მთელი მსოფლიოდან…
ცოტა ჭკუით იყავით ამ ქვეყანაში, ყელში ნუ ამოგვიყვანთ თქვენს ხეპრეობას და ვიგოდნიკობას!
ჩვენ თქვენი არაფერი ვალი არ გვაქვს, აქეთ ხართ ვალში მორალურადაც და ფიზიკურადაც და მორალი რომ არ გაგაჩნიათ, ეს სულაც არ განთავისუბლებთ ვალდებულებისგან იყოთ წყნარად “ტიშე ვოდი, ნიჟე ტრავი”!!!
*********************
Знаете, что я вам скажу, украинцы?? Конкретно людям, а не правительству!
Вы такая же сволочь, как и ваш президент!!! Да, в самой Украине репрессии, ограничения в интернете, то есть блокируются все оппозиционные площадки и людям доступно только та информация, которую предоставляет власть.
Но вы 20 миллионов из 45 миллионов находитесь за пределами страны, где вам доступна абсолютно вся информация!
Прошел год, а я еще не видела демонстрации хотя бы 20-и человек против собственного правительства, даже в связи с разгромом церквей!!!
У вас уже настолько смешана кровь, что от вас не осталось ничего славянского и православного!!!
P.S. Не стану перечислять количество кадров, вашего недостойного поведения, разлетающихся по всему миру в течение года…
Будьте паиньками в этой стране!
Вы нам уже надоели со своими хамскими выходками и выгодническими поведениями!!!
Мы вам ничего не должны, наоборот, это вы у нас в долгу и морально и физически, и если у вас нет морали, это не освобождает вас от обязанности сидеть тихо “Тише Воды, Ниже Трави”!!!
(если кому то не захочется читать на русском google translate вам в помощь)
***********************
You know what I’ll tell you, Ukrainians?? Specifically to the people, not the government!
You are the same bastard as your president!!! Yes, there are repressions in Ukraine itself, restrictions on the Internet, that is, all opposition platforms are blocked and only the information provided by the authorities is available to people.
But you 20 million out of 45 million are outside the country where absolutely all information is available to you!
A year has passed, and I have not yet seen a demonstration of at least 20 people against their own government, even in connection with the destruction of churches!!!
Your blood is already so mixed that nothing Slavic and Orthodox is left of you!!!
P.S. I will not list the number of frames of your unworthy behavior, flying around the world during the year …
Be good in this country!
We do not owe you anything, on the contrary, you are indebted to us both morally and physically, and if you have no morals, this does not relieve you of the obligat

მაია დვალიძე, პუბლიცისტი, სამოქალაქო აქტივისტი; სოციალური ქსელი

Cesko