სა­ბო­ლოო სრუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის უკ­რა­ი­ნას ყვე­ლა­ზე პე­სი­მის­ტუ­რი სცე­ნა­რით 10 თვე დას­ჭირ­დე­ბა

August 10, 00:08
0
5026

სა­ქარ­თვე­ლოს ექ­სპრე­ზი­დენ­ტი მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი უკ­რა­ი­ნა­ში, ფრონ­ტის ხაზ­ზე არ­სე­ბუ­ლი ვი­თა­რე­ბის შე­სა­ხებ წერს.
პოსტს ის სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში ავ­რცე­ლებს.
“დღე­ი­სათ­ვის უკვე 1800 ტან­კი გა­ვა­ნად­გუ­რეთ.სა­შუ­ა­ლოდ, დღე­ში, 5 ტანკს ვა­ნად­გუ­რებთ.ჩემი აზ­რით, სა­ჭი­როა 3000-3500 ტან­კის გა­ნად­გუ­რე­ბა, რათა შე­ტე­ვი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლი მთლი­ა­ნად გა­უქ­რეთ.
თუ ეს ტემ­პი შე­ნარ­ჩუნ­და – 240-300 დღე იქ­ნე­ბა სა­ჭი­რო ამის­თვის – ასე რომ, ყო­ვე­ლი დღე მო­წი­ნა­აღ­მდე­გის­თვის ცუ­დად მუ­შა­ობს.
ხერ­სო­ნის შე­ტე­ვის და­ა­ნონ­სე­ბის მერე დიდი შე­ტე­ვი­თი პო­ტენ­ცი­ა­ლი გად­მო­ის­რო­ლეს ხერ­სო­ნის მხა­რეს და 25 000 კა­ცამ­დე მო­აგ­რო­ვეს – არის ინ­ფორ­მა­ცია, რომ შე­იძ­ლე­ბა შე­უ­ტი­ონ ნი­კო­ლა­ევს – მაგ­რამ მე ეგ სი­გი­ჟე მგო­ნია – ძა­ლი­ან რთუ­ლი ამო­ცა­ნა იქ­ნე­ბა და ძა­ლი­ან მძი­მე ფა­სის გა­დახ­და მო­უ­წევთ და მა­ინც ძა­ლი­ან ცოტა შან­სია წარ­მა­ტე­ბის.
მე მომ­წონს, რომ სამ­ხედ­რო ხელ­მძღვა­ნე­ლო­ბა არ ჩქა­რობს – ამი­ტომ ცოტა შეც­დო­მას უშ­ვებს ბრძო­ლის ველ­ზე.
სა­ბო­ლოო სრუ­ლი გა­მარ­ჯვე­ბის­თვის უკ­რა­ი­ნას ყვე­ლა­ზე პე­სი­მის­ტუ­რი სცე­ნა­რით 10 თვე დას­ჭირ­დე­ბა.
სე­რი­ო­ზუ­ლი დი­სო­ნან­სი შე­ი­ტა­ნა ჰა­ი­მარ­სებ­მა ბრძო­ლის ველ­ზე – ყო­ველ­დღე სა­შუ­ა­ლოდ 5 სა­წყობს და 1-2 მარ­თვის პუნ­ქტს ანად­გუ­რებს ჰა­ი­მარ­სი.
არ­ტი­ლე­რი­აც ისე ვე­ღარ ის­ვრის – ჰა­ი­მარ­სი ამა­შიც გვეხ­მა­რე­ბა ძა­ლი­ან – 3,5-4-ჯერ შემ­ცირ­და რუ­სე­ბის არ­ტი­ლე­რი­ის მუ­შა­ო­ბა.
დახ­მა­რე­ბის ახალ პა­კეტ­ში ძა­ლი­ან მნიშ­ვნე­ლო­ვა­ნი რა­კე­ტე­ბი გად­მოგ­ვცეს ამე­რი­კე­ლებ­მა რუ­სე­ბის ან­ტი­სა­ჰა­ე­რო სის­ტე­მე­ბის გა­სა­ნად­გუ­რებ­ლად და თვითმფრი­ნა­ვე­ბის ჩა­მო­საგ­დე­ბად” – წერს სა­ა­კაშ­ვი­ლი.

Cesko