“ეს დარტყმა, თუ განხორციელდა, სხვა რამესთან გვქონია საქმე, ვიდრე დღემდე შეიძლება წარმოგვედგინა!” – დემურ გიორხელიძე

July 4, 18:53
0
672

გამოქვეყნდა კოლუმბიის უნივერსიტეტის (აშშ)
“გლობალური ენერგეტიკული პოლიტიკის ცენტრის”
კვლევა, რომელშიც აღწერილია არა მხოლოდ
დღევანდელი მდგომარეობა ამ სფეროში, არამედ,~
ის უდიდესი დარტმა, რაც შეიძლება მიაყენოს რუსეთმა
აშშ-ს, თუ შეწყვეტს აშშ-თვის გამდიდრებული ურანის
(ანუ სხვა სიტყვებით, ატომური ელექტროსადგურები- სათვის ბირთველი საწვავის) მიწოდებას.
დომინირებული ინფრასტრუქტურა ამ სფეროში და
ტექნოლოგიები რუსულია და ძალზე იაფი და აშშ-ში
ძალიან მოწონებული ამ ბირთვული საწვავის
ჩანაცვლების არანაირი შანსი უახლოეს წლებში აშშ-ს არ
გააჩნია, რადგან მის მიერ გამდიდრებული ურანი (ამ მიზნებისთვის) გაცილებით ჩამოუვარდება რუსულს.
ამასთან:
2021 წლისთვის, მსოფლიოში მოქმედებაში იყო 439
ატომური ელექტროსადგური. აქედან, რუსთში მოქმედებს
მხოლოდ 38, მაგრამ რუსების მიერ აშენებულია და
მოქმედებს 42 ატომური ელექტროსადგური (მთელ
მსოფლიოში, მათ შორის, ევროპაშიც!); ამჟამად რუსული
ტექნოლოგიებით შენდება კიდევ 15 ატომური ელსადგური.
აშშ-ში ატომური ელექტროსადგურების გამომუშავება აღწევს მთელი გამომუშავების 20%-ზე ცოტა მეტს.
ცენტრის ანალიზიდან ჩანს, თუ რას გამოიწვევს ამ სფეროს
გაჩერება და რა მოხდება აშშ-ში ელექტროენერგიაზე
ფასების ზრდის თვალსაზრისით!
მოკლედ, ეს დარტყმა, თუ განხორციელდა, –
მაშინ სხვა რამესთან გვქონია საქმე, ვიდრე დღემდე
შეიძლება წარმოგვედგინა! ეს უკვე დიდი ეკონომიკური
ომია, რომელიც არაფრით ჩამოუვარდება დიდი ომით
მიყენებულ ზიანს!

Cesko