ვის რა პრბოელემბი აქვს ზოიდქაოს ნინშის მიეხვდით ?

June 21, 07:09
0
546

ზღპარაი- სირცეუა, როემშლიც მცრიე წილი სიამთრელა. არესობბს უარმვაი ჰოორკსპოი, თუცმა იქ მხლოოდ ერმთნათეს აქბენე. მოეცუმლ სტტააიში ყვლეფარეს ისე მოიგხთორთბ, როოგცრაა სიანდმიველიშ.

მოიდთ, ნუ დახვჭუვათ თვლაბეს მიუნბსზეე, რაგდან ყვლეფარეი ერითნაბოშაი გვხასააიეთსბ, როოგრც პიორნვბებეს.

საუხამრო ჰოორკსპოი

 

1.ევძრი

ვეძრი ეჭივნაი ბაოტინა. ის ყვლეფარეს გაკათებეს სუვრლიის დაასმკყაფოლიბეალდ და მითსივს შეედბგს არ აქვს მნშინვლებოა. მუადმ იკმათაბეს უარზო სიყტივერ დაიპირპსრიბეშაი, ამ ნინშის წამრმოდაეგლნბეი არაინ საცოარდ პრნიიცუპელიბ, ითოხევნ მათ მიამრთ მოუნრ სივყრალუს, ეჭივნაბოენ გაუსელელაბდმე, საუკათრ თავს კი აძელევნ ბიიწრეი ურითრეოთებიბს უფელაბს.

2.უკრო

ამ ნინშის წამრმოდაეგენლს არ აქვს ფუილ, თუმც ამზაე არც წუსხ. არც სასმხარუის უქნოოლაბა მითსივს პრბოელამ. ის ვეაროსედს გაგიბეს სხევიბს მოანოყსლ, თუ რა არსაურყლფოლიია გაერასყმრაო, არსადოეს მოსიემნს წუუწნს ცხვოერიბს უსმარალთბოის შეასეხბ. არ ღირს მისი გარბზაბეა.

 

3.ყტპუბეი

არ ენოდთ მათ, რაგდან მირდკელინი არაინ შეციავოლნ აზრი სულ მცრიე 15 წუშთი. შეძიელბა მოეგვჩნეთო, რომ ისნიი სეირზოლუად არ აღქიავემნ ცხვოერაბს და ყვლეფარეს მაკსრადაად მიჩიენევნ. თიოთუელი სიუტცაიითსივს მათ აქვთ შეასეფირსი ნიაღბი და გაწნოყაბ. მივჩუენლი არაინ მხლოოდ აღბესა, უკან დარბნუბეა კი მათთივს უცოხა.

4.იკჩრიხბი

კიჩრიხებბს მუადმ რააღეცბი ეჩევენაბთ, ამსაათანევ, ზოჯგერ უკდირუსებოშაი ვადრბეაინ. მათ გუელშბი სივყრალუი სიუძვლლიი მყსიეიარდ ენცალვბეა ხომლე ერმთნათეს. ისნიი მივჩუენლი არაინ სხევიბს დაადანაშლუბეას და შუირძსეიაბს.

 

5.ოლმი

ამ ნინშის წამრმოდაეგლნბეი პოპმზერუი და საუკათრ თაზვე შევყრაბელუი ტიეპბი არაინ, როლმბეიც სხევბს ზეომადნ უყრუბებენე. დაწრუმენუბნლი არაინ, რომ ყვლეა მაზთე გიდჟბე,აეშექიბს გაერშე ვეარეფრს აკთებენე. წიანღადმეგ შეთმვხვეშაი, ხდბეაინ უკამოყიფლო დეპსტობეი.

6.აქწლლუი

ისნიი არაინ ეგსოეტიბ. ამობებნ, რომ მათთივს უცოხა ღრმა გრნძბობეი: სივყრალუი, სიეკეთ, ურითრედთხაამერაბ. მეროე მხირვ, არაინ ნაცრსიბეი, როლმბეასც სურთ იდაეულარდ გაომყირუბედოენნ. ნალთით მოისლი ცხვოერიბს წესი შეასლძოა მოლუდოენლი ღაალიტთ შეომრბნუედს.

 

7. საწსროი

ამ ნინშის წამრმოდაეგლნბეი არაინ ზამრცაბეი და უჭრით გაადყწევიტელებიბს მიეღაბ. ხშირ შეთმვხვეშაი, არ ჰყვათ მეოგრბბეი, რაგდან საყმრაშოი მაზთე უკთესეი არვანიაა. ამსაათნ, ისნიი სხევბს მოხმამერლბრუად უყრუბენე.

8.ომირლეი

მოირლებეი დაოკპმელსქბელუი ტიეპბი არაინ, როლმბეამც კაგრად იცაინ თვლაბეში ნარცის შერყა. ისნიი არაინ დანუოდლბბეი და მინზის მიასწღვეად მზად არაინ ყვლეფარეი დამთნო. შეძუილათ სხევიბს მაინუპილერბა და დააჩვგარ.

 

9.შმივდლსონაი

ისნიი ცხვოერაბში ორეიტნრიბელუნი არაინ მხლოოდ იღაბზლე, მოჩრლიად ხვედიბან სიაღირებს და რამიეს დააკგრავს. მშივდლსოენბი თიქთოს მთელ ცხვოერაბს იმ იმდეით ფლნააგევნ, რომ ერთ დღსეაც გამურალთბეთ, არსადოეს აღაიერებნ, რომ მათი ღიერუბელაბთა სიტსმეა სუტსაი.

10თ.იხს რქა

მათი უმარლვსებოა მხადლი და ციინოკსი ადმააიენიბა. არსადოეს არვაინ იცის მათი გუილნსდაბეი. ნეიბმსეირი სარფხთის დროს იმლაბეაინ, ყვლენაიაარდ ცდლობოენ მააღლი სოიცლარუი სტტასუის მიეღაბს.

 

11მ.რეყწლუი

მათთივს არ არესობბს ტყიული და სიამთრელ, მნშინვლებოა აქვს მხლოოდ გაერომბებეს, როლმბეეზც რეგარიბეენ თაივნათი გაწნოყიბს შეასაბიმასდ. ნეიბმსეირ “კთელი” სამქეს ინშიანევნ, რათა შედმეგ სხევიბს წიანშე იტარაბოხნ. მათ აქვთ სანიეტერსო თაივესუბერაბ: ნეიბმსეირ სიუტცააიში გიაჟდ რახცვაენ სხევბს და არვათიარ შეთმვხვეშაი საუკათრ თასვ.

12თ.ვეეზბი

ადმააიენიბ, როლმბეიც მუადმ უნდა გერბლაბედოთე. დაომკუდიბეალდ არფაირს გაეკეთბა არ შეძუილთა, მუადმ სხივსი დამხრაბეის იმდეზე არაინ. გუსლწავყტეი ნალკვონაბეა აღნეშიენაბთ: არ შეძუილათ ტყიუილს თქამ. ამის გამო პემრნანეუტალდ სტერშსი ვადრბეაინ.

 

მათრლააი, ჰოორკსპოი ხურმბოთიაა შეგდნელიი, თუცმა მაშსი გაკრევლუი წილი სიამთრელაცა. ამიოაცინთ ვიმნე საუკათრი ნანცბობედიან თუ საანეთასდონა?

 

Cesko