“ჩვენ ქვებს კი არ და­ვუ­შენთ, ჩავ­დგე­ბით იმ აქციებში, რომ ხალხის მრისხანებისგან დავიცვათ ივანიშვილის მთავრობა” – ვაშაძე

May 13, 19:23
0
335

“სტრა­ტე­გია აღ­მა­შე­ნებ­ლის“ ლი­დერ­მა გი­ორ­გი ვა­შა­ძემ ჟურნალისტებთან თქვა:

“ იმ აქ­ცი­ებ­ში ჩავ­დგე­ბი, რო­დე­საც ბი­ძი­ნა ივა­ნიშ­ვი­ლი და “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბა“ ხალ­ხის რის­ხვის­გან აუ­ცი­ლებ­ლად იქ­ნე­ბა და­სა­ცა­ვი – რე­ა­ლუ­რი აქ­ცი­ე­ბი სწო­რედ მა­შინ იქ­ნე­ბა, რო­დე­საც ან­ტი­და­სავ­ლუ­რი ძალა, რო­მე­ლიც პირ­და­პირ წი­ნა­აღ­მდე­გო­ბა­შია ქვეყ­ნის ეროვ­ნულ უსაფრ­ხო­ე­ბას­თან, მშვი­დო­ბი­სა და ტე­რი­ტო­რი­უ­ლი მთლი­ა­ნო­ბის უზ­რუნ­ველ­ყო­ფის ამო­ცა­ნებ­თან, ხე­ლი­სუფ­ლე­ბი­დან წავა. ჩვენ ქვებს კი არ და­ვუ­შენთ, ჩავ­დგე­ბით იმის­თვის, რომ მათი პერ­სო­ნა­ლუ­რი უსაფრ­თხო­ე­ბა და­ვიც­ვათ და სა­მარ­თლი­ა­ნი სა­სა­მარ­თლოს უფ­ლე­ბა ჰქონ­დეთ“

Cesko