ხორნაბუჯისა და ჰერეთის ეპისკოპოსი დიმიტრი კორონავირუსით გარდაიცვალა

January 23, 18:33
0
434

სა­ქარ­თვე­ლოს სა­პატ­რი­არ­ქოს სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის სამ­სა­ხუ­რის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, ​ კო­რო­ნა­ვირუ­სით ხორ­ნა­ბუ­ჯი­სა და ჰე­რე­თის ეპის­კო­პო­სი დი­მიტ­რი გარ­და­იც­ვა­ლა.

ეპის­კო­პო­სი ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მკურ­ნა­ლობ­და.

“გარ­და­იც­ვა­ლა ყოვ­ლა­დუ­სამ­ღვდე­ლო­ე­სი, ხორ­ნა­ბუ­ჯი­სა და ჰე­რე­თის ეპის­კო­პო­სი დი­მიტ­რი (კა­პა­ნა­ძე).

მე­უ­ფე დი­მიტ­რის ჯან­მრთე­ლო­ბის მდგო­მა­რე­ო­ბა და­ამ­ძი­მა კო­რო­ნა­ვირუ­სით გა­მოწ­ვე­ულ­მა ინ­ფექ­ცი­ამ. იგი ბოლო დღე­ე­ბის გან­მავ­ლო­ბა­ში სა­ა­ვად­მყო­ფო­ში მკურ­ნა­ლობ­და.

გა­მოვ­თქვამთ დიდ გუ­ლის­ტკი­ვილ­სა და მწუ­ხა­რე­ბას ეპის­კო­პოს დი­მიტ­რის გარ­დაც­ვა­ლე­ბის გამო.

აღ­ვავ­ლენთ ლოც­ვებს მისი უკ­ვდა­ვი სუ­ლი­სათ­ვის, რათა უფალ­მან აცხო­ნოს და სა­ვა­ნე­სა მარ­თალ­თა­სა და­ა­წე­სოს იგი”, – ნათ­ქვა­მია გან­ცხა­დე­ბა­ში.

Cesko