მთავარი Tags დაბადების თარიღი

Tag: დაბადების თარიღი

ვანგას წინასწარმეტყველება დაბადების თარიღის მიხედვით – რა გელოდებათ წინ

მაშ ასე! ბე­დის წი­ნას­წარ­მე­ტყვე­ლე­ბა და­ბა­დე­ბის თა­რი­ღის მი­ხედ­ვით: 1. ბე­დის ამო­საც­ნო­ბად მო­გი­წევთ არით­მე­ტი­კუ­ლი ოპე­რა­ცი­ე­ბის ჩა­ტა­რე­ბა მა­გა­ლი­თად თუ 04.11.1979 წელს და­ი­ბა­დეთ, რი­ცხვე­ბის და­სად­გე­ნად სა­ჭი­როა შემ­დე­გი გა­ან­გა­რი­შე­ბა: 0+4=4. და­ბა­დე­ბის...
1720792524