“1-ელი დე­კემ­ბრი­დან 1-ელ მარ­ტამ­დე 100 ლარით დაჯარიმდება ავტომობილის მფლობელი, თუ …”

„ად­მი­ნის­ტრა­ცი­ულ სა­მარ­თალ­დარ­ღვე­ვა­თა კო­დექსში“ და­გეგ­მილი ცვლი­ლე­ბის მიხედვით, ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში, ე.წ. ზამ­თრის სა­ბუ­რა­ვე­ბის მქო­ნე ავ­ტო­მო­ბი­ლე­ბით გა­და­ად­გი­ლე­ბის ვალ­დე­ბუ­ლე­ბა შე­მო­დის. ში­ნა­გან საქ­მე­თა მი­ნის­ტრის მო­ად­გი­ლის, ალექ­სან­დრე და­რახვე­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბით, ზამ­თრის პე­რი­ოდ­ში, 1-ელი დე­კემ­ბრი­დან 1-ელ მარ­ტამ­დე, სა­ქარ­თვე­ლოს მთავ­რო­ბის მიერ დად­გე­ნილ ზო­ნებ­ში (უღელ­ტე­ხი­ლე­ბი, ასე­ვე, მა­ღალმთი­ა­ნი რე­გი­ო­ნე­ბი) და­წეს­დე­ბა მო­თხოვ­ნა, რომ სატ­რან­სპორ­ტო სა­შუ­ა­ლე­ბას ოთხი­ვე ბორ­ბა­ლი აღ­ჭურ­ვი­ლი ჰქონ­დეს ზამ­თრის სა­ბუ­რა­ვი. იმ შემ­თხვე­ვა­ში, თუ მძღო­ლი ამ მო­თხოვ­ნას … ვრცლად “1-ელი დე­კემ­ბრი­დან 1-ელ მარ­ტამ­დე 100 ლარით დაჯარიმდება ავტომობილის მფლობელი, თუ …”