“ამხელა ხალხს, ამ ვიდეოში ვინც ხართ, ცოტა ტვინი მაინც არ გეყოთ რომ უ ა რ ი გეთქვათ ამ ფრაზის წარმოთქმაზე?…”- რას წერს ბაკურ სვანიძე (ვიდეო)

საკმაოდ ც უ დ ხ ა ს ი ა თ ზ ე დამაყენა ამ ვ ი დ ე ო მ! ძილის წინ… თასი სადაც გინდათ იქ დარჩეს, მაგრამ აი, ეს სლოგანი – “ა ჭ ა რ ა აჭარლებს” ვინ მოიფიქრა, კაცურად, ერთი პ ი რ ა დ ა დ დამალაპარაკეთ რა! ან კიდე, ამხელა ხალხს, … ვრცლად “ამხელა ხალხს, ამ ვიდეოში ვინც ხართ, ცოტა ტვინი მაინც არ გეყოთ რომ უ ა რ ი გეთქვათ ამ ფრაზის წარმოთქმაზე?…”- რას წერს ბაკურ სვანიძე (ვიდეო)