„სჯობს გვიან, ვიდრე არასდროს!“ – პოეტ გიორგი ბესთაუთის  დაგვიანებული დაფასება

December 19, 20:48
0
327

2019 წლის 19-21 დე­კემ­ბერს, ად­ვო­კატ­ი, ბად­რი მან­ჯა­ვი­ძე, სა­კუ­თა­რი ინი­ცი­ა­ტი­ვით გა­და­ვი­და ცხინ­ვალ­ში და გი­ორ­გი ბეს­თა­უ­თის საფ­ლა­ვი მო­ი­ნა­ხუ­ლა. თბი­ლის­ში დაბ­რუ­ნე­ბუ­ლის შემ­დეგ მან თბი­ლი­სის მუ­ნი­ცი­პა­ლი­ტე­ტის საკ­რე­ბუ­ლოს მი­მარ­თა ინიციატივით – მინიჭებოდა ბესთაუთის სა­ხე­ლი დე­და­ქა­ლა­ქის რო­მე­ლი­მე ქუ­ჩას.

“2020 წლის 1-ლ ოქ­ტომ­ბერს თბი­ლი­სის საკ­რე­ბუ­ლომ და­ამ­ტკი­ცა შე­სა­ბა­ბი­სი კო­მი­სი­ის გა­და­წყვე­ტი­ლე­ბა და სამ­გო­რის რა­ი­ონ­ში, ერთ-ერთ ქუ­ჩას მისი სა­ხე­ლი მი­ე­ნი­ჭა. ხოლო 2021 წლის დეკემბერში დაყენდა შესაბამისი ბანერები, რაც  ოსი და ქართველი ხალხებისთვის უდაოდ სასიხარულო და მისალოცი ამბავია.

გიორგი ბესთაუთი გო­რის რა­ი­ონ­ში და­ბა­დე­ბუ­ლი ოსი პო­ე­ტია, რომელიც 1952 წლი­დან აქ­ვეყ­ნებ­და ლექ­სებს ქარ­თულ და ოსურ ენებ­ზე. მან ქარ­თულ ენა­ზე თარ­გმნა კოს­ტა ხე­თა­გუ­რო­ვის შე­მოქ­მე­დე­ბა და პი­რი­ქით, ოსურ ენა­ზე თარ­გმნა შოთა რუს­თა­ვე­ლის “ვე­ფხის­ტყა­ო­სა­ნი”, ნი­კო­ლოზ ბა­რა­თაშ­ვი­ლის, აკა­კი წე­რეთ­ლის, ილია ჭავ­ჭა­ვა­ძის, ვაჟა-ფშა­ვე­ლას, ეგ­ნა­ტე ნი­ნოშ­ვი­ლის, ირაკ­ლი აბა­ში­ძის ნა­წარ­მო­ე­ბე­ბი…

Открыть фото

ბესთაუთი 1978 წელს 46 წლის ასაკ­ში გარ­დაიცვალა და ცხინ­ვა­ლის სა­საფ­ლა­ო­ზეა დაკ­რძა­ლუ­ლი.

Запоздалое почтение поэта Георгия Бестауты,

„Лучше поздно чем никогда!“

19-21 декабря 2019 года адвокат Бадри Манджавидзе по собственной инициативе поехал в г. Цхинвали и посетил могилу поэта Георгия Бестауты. Вернувшись в Тбилиси он подал заявку  в Сакребуло Тбилиси, чтобы в столице Грузии одной из улиц было присвоено имя Георгия Бестаути.

1 октября 2020 года мэрия Тбилиси утвердила данное решение а в декабре 2021 года были вывешены соответствующие баннеры, что несомненно внесет свой небольшой вклад в восстановление доверия между осетинами и грузинами.
За свою деятельность Гиорги Бестауты получил премию имени Иване Мачабели. Он писал стихи на грузинских и осетинских языках, перевел на осетинский поэму Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Он также переводил произведения Ильи Чавчавадзе, Николоза Бараташвили, Акакия Церетели, Важа-Пшавела и многих других писателей.

Бестауты ​​умер в 1978 году в возрасте 46 лет и похоронен на Цхинвальском кладбище.

Cesko