”თაკო მხოლოდ იმიტომ გადაეკიდა ბიძინას, რომ ჯანსუღის 5000 ლარიანი დახმარება, რომელიც ბიძინამ დაუნიშნა,მისი გარდაცვალების შემდგომ არ გადავიდა დედაზე!”

December 7, 14:50
0
2724

სამოქალაქო აქტივისტი ირმა ხახუტაიშვილი თაკო ჩარკვიანის შესახებ სოციალურ ქსელში წერს:

– არავინ ვუთვლი ქონებას, პირიქით ღმერთმა შეარგოს, სხვა რამეზეა აქ საუბარი,
ამ ქონების პატრონი ქალბატონი, მხოლოდ იმიტომ გადაეკიდა ბიძინას რომ,
მამაზე 5000 ლარიანი დახმარება, რომელიც ბიძინამ დაუნიშნა,მამის გარდაცვალების შემდგომ არ გადავიდა დედაზე.
ამის გარდა ეხმარება მის ძმას ფონდი ქართუ,
რავი აბა რა გიტხრათ,
ეგ ალბატ ბიძინას ქველმოქმედებას აპროტესტებდა ადღეს
და ზოგადად,ეგ ქალი სხვებს უნდა ეხმარებოდეს, და მინიმუმ 10 ოჯახს უნდა ინახავდეს, როგორ კადრულობდა საერთოდ მაგ დახმარებას
თბი­ლის­ში, აბას­თუმ­ნის N1-ში 2003 წელს “ნა­ტუ­რით გა­და­ცე­მულ“ კო­მერ­ცი­ულ ფართს ფლობს;
არის 2019 წელს შე­ძე­ნი­ლი და 90 000 დო­ლა­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი, 1095 კვ.მ ბი­ნის თა­ნამ­ფლო­ბე­ლი, რო­მე­ლიც თბი­ლის­ში, ზაურ ბოლ­ქვა­ძის ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე­ობს.
ფლობს ქ. თბი­ლის­ში, პე­კი­ნის გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე 102 500 დო­ლა­რად შე­ფა­სე­ბულ 251. 04 კვ.მ. ფარ­თო­ბის ბი­ნას.
2019 წელს ჩარ­კვი­ა­ნის­თვის უჩუ­ქე­ბი­ათ მი­წის ნაკ­ვე­თი სა­გუ­რა­მო­ში.
ასე­ვე მის სა­კუთ­რე­ბა­შია პე­კი­ნის N2 -ში მდე­ბა­რე 21 კვ.მ ავ­ტო­ფა­რე­ხი და ამა­ვე მი­სა­მარ­თზე მდე­ბა­რე 142. 47 კვ.მ ბინა, შე­ფა­სე­ბუ­ლი 120 000 დო­ლა­რად.
ჩარ­კვი­ანს 2009 წელს, შე­უ­ძე­ნია 634 600 დო­ლა­რად შე­ფა­სე­ბუ­ლი მი­წის ნაკ­ვე­თი თბი­ლის­ში, სა­ქარ­თვე­ლოს სამ­ხედ­რო გზა – ახ­მე­ტე­ლი­სა და ლუბ­ლი­ა­ნას ქუ­ჩებს შო­რის (6346 კვ.მ).
ამა­ვე წელს მას ნა­ყი­დი აქვს, ამა­ვე მი­სა­მარ­თზე მდე­ბა­რე 2 000 კვ.მ ფარ­თო­ბის კი­დევ ერთი მი­წის ნაკ­ვე­თი, რომ­ლის ღი­რე­ბუ­ლე­ბა 200 000 აშშ დო­ლა­რია.
2018 წელს ჩარ­კვი­ანს უყი­დია ასე­ვე პე­კი­ნის N2 -ში მდე­ბა­რე 25,5 კვ,მ ავ­ტო­ფა­რე­ხი.
თა­მარ ჩარ­კვი­ა­ნი შე­ზღუ­დუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა, შპს “ქარ­თუ­ლი სი­ტყვის“ 100%-იანი და უვა­დო მე­წი­ლეა.
მას 2020 წლის 1 -ლი იან­ვრი­დან იმა­ვე წლის 29 თე­ბერ­ვლამ­დე შპს მორ­კი­ნა­ლი 2014-ის სა­ზო­გა­დო­ე­ბას­თან ურ­თი­ერ­თო­ბის უფ­რო­სის თა­ნამ­დე­ბო­ბა ეკა­ვა და ანა­ზღა­უ­რე­ბის სა­ხით 5880 ლარი აქვს მი­ღე­ბუ­ლი.
ის ასე­ვე, 2020 წლის 1 -ლი იან­ვრი­დან 2020 წლის 31 დე­კემ­ბრამ­დე, სა­ქარ­თვე­ლოს “სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბა­თა ასო­ცი­ა­ცია – ქო­ნებ­რი­ვი უფ­ლე­ბე­ბის კო­ლექ­ტი­ურ სა­ფუძ­ველ­ზე მმარ­თველ ორ­გა­ნი­ზა­ცი­ა­ში“ სა­ავ­ტო­რო უფ­ლე­ბე­ბის მიმ­ღე­ბად მუ­შა­ობ­და, რა­შიც მი­ღე­ბუ­ლი აქვს 3383,9 ლარი.
ასე­ვე 2020 წლის 1-ლი იან­ვრი­დან 2020 წლის 31 დე­კემ­ბრამ­დე შპს ჯი ემ აი-ს გა­უ­წია მომ­სა­ხუ­რე­ბა, რა­შიც 2416 ლარი გა­და­უ­ხა­დეს.
რაც შე­ე­ხე­ბა მისი მე­უღ­ლის ქო­ნე­ბას, ჯონი გი­გა­ნი ფლობს კო­მერ­ცი­ულ ფართს – 63,11 კვ.მ თბი­ლის­ში, აბას­თუ­მა­ნის N1-ში.
2014 წელს შე­ი­ძი­ნა Mercedes – benz GL.
2012 წლი­დან არის შე­ზღუ­დუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის სა­ზო­გა­დო­ე­ბა შპს ინ­ტეგ­რალ პეტ­რო­ლი­უ­მი სა­ქარ­თვე­ლოს 100%-იანი და უვა­დო მე­წი­ლე.
2014 წლი­დან შპს ” -მორ­კი­ნა­ლი 2014 სა­ქარ­თვე­ლოს” 100 %-იანი მე­წი­ლე.
2011 წლი­დან შპს თბი­ლი­სის “პირ­ვე­ლი კლი­ნი­კუ­რი სა­ა­ვად­მყო­ფოს“ 90%-იანი მე­წი­ლეა. და­ნარ­ჩენ 10% -ს და­ვით გი­გა­ნი ფლობს.
2012 წლი­დან შპს “მორ­კი­ნა­ლი 2002“ -ის 70%-იანი მე­წი­ლეა.
2012 წლი­დან ასე­ვეა შპს ბრა­ზი­ლი­ურ-ქარ­თუ­ლი სა­ერ­თა­შო­რი­სო სა­ფეხ­ბურ­თო სა­ა­გენ­ტოს 50%-იანი მე­წი­ლე.
2013 წლი­დან შპს “J & D სა­ქარ­თვე­ლოს“ 50%-იანი მე­წი­ლე.
2003 წლი­დან შპს ‘ბიზ­ნეს­ცენ­ტრი სა­ქარ­თვე­ლო 1″ -ს 51%-იანი მე­წი­ლე.
2007 წლი­დან არის შპს “მშე­ნინ­ვეს­ტი 2007“ -ის 40 %-იანი მე­წი­ლე.
2005 წელს შპს “7 არხი სა­ქარ­თვე­ლოს“ 51 %-იანი, უვა­დო მე­წი­ლე გახ­და.
1997 წლი­დან არის შპს “მორ­კი­ნა­ლი 2“ -ის 35 %-იანი უვა­დო მე­წი­ლე.
2010 წელს შპს “მორ­კი­ნა­ლი 2010“ -ის 100%-იანი უვა­დო მე­წი­ლეა.
2014 წელს და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია შე­ზღუ­დუ­ლი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის უვა­დო მე­წი­ლედ, იგი 50%-ს ფლობს.
2014 წელს და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლი აქვს შპს ჯნ ჯგუ­ფი სა­ქარ­თვე­ლო.
2017 წლი­დან შპს “რეკე სა­ქარ­თვე­ლოს“ 55%-იანი უვა­დო მე­წი­ლეა.
2017 წლის 24 მარ­ტი­დან გახ­და შპს “ლახი სა­ქარ­თვე­ლო“-ს 51%-იანი უვა­დო მე­წი­ლე.
2018 წლის 30 იან­ვარს სა­ჯა­რო რე­ესტრში და­რე­გის­ტრი­რე­ბუ­ლია ინ­დი­ვი­დუ­ა­ლურ მე­წარ­მედ.
თაკო ჩარ­კვი­ა­ნის ქა­ლიშ­ვილს ირმა გი­განს 2013 წელს ჩუ­ქე­ბის წე­სით მი­ღე­ბუ­ლი აქვს თბი­ლის­ში, პე­კი­ნის გამ­ზირ­ზე მდე­ბა­რე 140,7 კვ.მ ფარ­თო­ბის ბინა.

 

Cesko