“მაინტერესებს, რა აპატია ბატონმა ზაზა სარალიძემ ჩემს ძმას? – დანაშაული, რომელიც არ ჩაუდენია?” – ლუკა კალანდია ზაზა სარალიძის განცხადებას ეხმაურება

December 2, 06:49
0
419

და­ვით სა­რა­ლი­ძის ჯგუ­ფუ­რად მკვლე­ლო­ბა­ში ბრალ­დე­ბუ­ლის, მი­ხე­ილ კა­ლან­დი­ას, ძმა ლუკა კა­ლან­დია ზაზა სა­რა­ლი­ძის გან­ცხა­დე­ბას ეხ­მა­უ­რე­ბა, სა­დაც მან პრე­ზი­დენტს მსჯავ­რდე­ბუ­ლე­ბის შე­წყა­ლე­ბა სთხო­ვა.

რო­გორც ლუკა კა­ლან­დია სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში წერს, მის ძმას და­ნა­შა­უ­ლი არ ჩა­უ­დე­ნია და სა­პა­ტი­ე­ბე­ლიც არა­ფე­რი აქვს.

“დღეს პირ­ვე­ლი დე­კემ­ბე­რია…. უმ­ძი­მე­სი დღე ჩემი და სამ­წუ­ხა­როდ, კი­დევ ძა­ლინ ბევ­რი ადა­მი­ა­ნის ცხოვ­რე­ბა­ში…. 4 წე­ლია ვგლო­ვობთ გარ­დაც­ვლი­ლებს, ხოლო ცო­ცხლად გა­დარ­ჩე­ნი­ლებს ყო­ველ­დღი­უ­რად მო­რა­ლუ­რად ვკლავ.

ძა­ლი­ან მი­ჭირს დღეს რა­ი­მე სა­ხის კო­მენ­ტა­რის გა­კე­თე­ბა, მაგ­რამ უამ­რა­ვი კი­თხვა შე­მო­მი­ვი­და და­ინ­ტე­რე­სე­ბუ­ლი ადა­მი­ა­ნე­ბის მხრი­დან, ინგა გრი­გო­ლი­ას გუ­შინ­დე­ლი ღა­მის ეთე­რის შემ­დეგ, სა­დაც, ზაზა სა­რა­ლი­ძემ პრე­ზი­დენტს მი­მარ­თა მისი შვი­ლის მკვლე­ლო­ბა­ში მსჯავ­რდე­ბულ­თა შე­წყა­ლე­ბის მო­თხოვ­ნით.

ზო­გა­დად, პა­ტი­ე­ბა, მი­ტე­ვე­ბა, ნამ­დვი­ლად ღირ­სე­უ­ლი ნა­ბი­ჯია და მისი პო­ზი­ცია, რომ ახალ­გაზ­რდე­ბი ცი­ხე­ში არ უნდა ის­ხდნენ, მი­სა­სალ­მე­ბე­ლია. ამას­თან, რო­გორც ვი­ცით, მან უკვე აპა­ტია მკვლე­ლო­ბა­ში მო­ნა­წი­ლე ერთ-ერთ მსჯავ­რდე­ბულს. თუმ­ცა….. შე­ი­წყა­ლეთ და აპა­ტი­ეთ იმას, ვი­საც მკვლე­ლო­ბა აქვს ჩა­დე­ნი­ლი!!! მი­ხე­ილ კა­ლან­დი­ას­თან მი­მარ­თე­ბით, სი­ტყვა­თა მსგავ­სი ფორ­მუ­ლი­რე­ბა, კა­ტე­გო­რი­უ­ლად მი­უ­ღე­ბე­ლია!!!

მა­ინ­ტე­რე­სებს, რა აპა­ტია ბა­ტონ­მა ზაზა სა­რა­ლი­ძემ მი­ხე­ილ კა­ლან­დი­ას? – და­ნა­შა­უ­ლი, რო­მე­ლიც არ ჩა­უ­დე­ნია და რო­მელ­შიც, ასე და­ჟი­ნე­ბით, და რო­გორც აღ­მოჩ­ნდა, იმ­დრო­ინ­დე­ლი პირ­ვე­ლი პი­რე­ბის ხელ­შე­წყო­ბით სდებ­და ბრალს მი­უ­ხე­და­ვად ყვე­ლაფ­რი­სა?! ან იქ­ნებ, ეს ხე­ლი­სუფ­ლე­ბის მო­რი­გი მცდე­ლო­ბაა ხო­რა­ვას ქუ­ჩის საქ­მე წარ­სულს ჩა­ა­ბა­როს…?

თუ ეს ყო­ვე­ლი­ვე თქვენ­თვის პო­ლი­ტი­კუ­რი თა­მა­შია, ჩვენ­თვის – სამ­კვდრო-სა­სი­ცო­ცხლო ბრძო­ლაა, რო­მე­ლიც და­ი­წყო 2017 წლის და­წყევ­ლილ 1 დე­კემ­ბერს და გაგ­რძელ­დე­ბა იქამ­დე, სა­ნამ ჭეშ­მა­რი­ტე­ბა არ დად­გინ­დე­ბა!ბრძო­ლა გრძელ­დე­ბა, მაგ­რამ ახლა უკვე არა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, სა­დაც სა­სა­მარ­თლო, თქვე­ნი დაკ­ვე­თე­ბის სა­მარ­ცხვი­ნო აღმსრუ­ლებ­ლად იქცა, არა­მედ ადა­მი­ა­ნის უფ­ლე­ბა­თა ევ­რო­პულ სა­სა­მარ­თლო­ში, სა­დაც ყო­ფი­ლი თუ ამ­ჟა­მინ­დე­ლი მმარ­თვე­ლი ჩი­ნოვ­ნი­კე­ბი­სა და ოპო­ზი­ცი­ის ერ­თობ­ლი­ვი ბინ­ძუ­რი პო­ლი­ტი­კუ­რი ინ­ტე­რე­სით გა­მოწ­ვე­უ­ლი სა­მარ­თლებ­რი­ვი დევ­ნის მსხვერ­პლი-პო­ლიტ­პა­ტი­მა­რი მი­ხე­ილ კა­ლან­დია, დარ­წმუ­ნე­ბუ­ლი ვარ, ამ ბრძო­ლას ღირ­სე­უ­ლად მო­ი­გებს!!!” – წერს ლუკა კა­ლან­დია.

ambebi.ge

Cesko