”არის სადმე პრეცედენტი: პროცესის დაწყებამდე წუთებით ადრე, მოსამართლე ჟურნალისტს უყვებოდეს სასამართლოს შენობაში პოლიციის გადაადგილების დეტალებს… ” 

November 29, 12:25
0
1508

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე სოციალურ ქსელში წერს:

“ქართული ო ც ნ ე ბ ა! აი, მართლა ს ა ც ე მ ე ბ ი არ ხართ თქვენი კ ო ბ ა ხ ი ძ ი ა ნ – მ დ ი ნ ა რ ა ძ ი ა ნ ა დ თქვე ვირიშვილებო ამ ლიანა ო რ კ ო დ ა შ ვ ი ლ ი ს ნაირისამარცხვინო უტვინო დ ა მ პ ლ ე ბ ი ს დატოვებისთვის ს ა ს ა მ ა რ თ ლ ო ე ბ შ ი? ჯერ ხო ნოდარა მ ე ლ ა ძ ე ს ეტლიკინა მთელი საათი და საქმის შ ი ნ ა ა რ ს ო ბ რ ი ვ ი მხარეც განიხილა პირდაპირ ეთერში ამ რეგვენმა! ახლა ურეკავს პირდაპირ ეთერში “ტვ პ ი რ ვ ე ლ ი ს”ჟურნალისტი და ესეც ზის და ე ჭ ო რ ა ვ ე ბ ა რა ხდება ამ მიმდინარე მომენტისთვის სასამართოლოს შენობაში შიგნით! სულ დაწვრილებით მოუყვა რომელ დერეფანშივინ შევიდა, როელი ოთახიდან ვინ გამოვიდა… ხალხო! ი უ რ ი ს ტ ი მეგობრები ხომ მყავხართ? ვინმემ მითხარით გთხოვთ, არსებობს თუ არა მ ს ო ფ ლ ი ო შ ი მსგავსი პრეცედენტი რომ ამდენად მნიშვნელოვანი, ან თუნდაც უმნიშვნელო სასამართლო პროცესის დაწყებამდე სულ რამდენიმე წუთით ადრე მოსამართლე ჟურნალისტს ტელეფონზე ეჭორავებოდეს და წვრილ-წვრილად უყვებოდეს სასამართლოს შენობაში პ ო ლ ი ც ი ი ს ა თუ პარლამენტარების გადაადგილების დეტალებს?”

ე ს რ ა ქ ე ნ ი თ ბ ი ჯ ო?!”

Cesko