„აქ უცხოელი მასწავლებლები უყვართ, რადგან…” – ჩინეთში მოღვაწე ქართველი პედაგოგის საოცარი ნაამბობი (ფოტოები)

November 27, 14:35
0
228

ახალ­გაზ­რდა, ქარ­თვე­ლი პე­და­გო­გი ლელა მო­წყო­ბი­ლი მე­სა­მე წე­ლია ჩი­ნეთ­ში მოღ­ვა­წე­ობს.

იგი ჩინეთში ინგლისურის ენის მასწავლებლად მუშაობს და როგორც თავად ამბობს, ჩინელ ბავშვებს უცხოელი მასწავლებლები ძალიან უყვართ.

“და­ახ­ლო­ე­ბით 2 წლის წინ გა­დავ­წყვი­ტე ჩი­ნეთ­ში წა­მოს­ვლა, რად­გან ძა­ლი­ან მა­ინ­ტე­რე­სებ­და ამ ქვეყ­ნის კულ­ტუ­რა. ინ­გლი­სუ­რის მას­წავ­ლებ­ლად ვმუ­შა­ობ… 2 წელი ვი­მუ­შა­ვე სა­შუ­ა­ლო სკო­ლა­ში, მე-7 და მე-8 კლა­სის მოს­წავ­ლე­ებს ვას­წავ­ლი­დი. აქ ერთ კლას­ში 50 და მეტი მოს­წავ­ლე ზის. არის სკო­ლე­ბი, სა­დაც მას­წავ­ლე­ბელს ერთ კლას­ში 80 მოს­წავ­ლე უზის. პი­რა­დად მე მყავ­და და­ახ­ლო­ე­ბით 1200 მოს­წავ­ლე, კვი­რა­ში 22-25 გაკ­ვე­თილს ვა­ტა­რებ­დი. ბავ­შვებს ძა­ლი­ან უყ­ვართ უცხო­ე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი, როცა გხე­და­ვენ, უკვე უყ­ვარ­ხარ. რად­გან ჩვენ არ ვი­ყე­ნებთ იმ ჩი­ნურ სწავ­ლე­ბის მე­თო­დებს, რა­საც ჩი­ნე­ლი მას­წავ­ლებ­ლე­ბი იყე­ნე­ბენ – სა­ხა­ზა­ვით ცემა, აუ­რა­ცხე­ლი სა­ში­ნაო და­ვა­ლე­ბე­ბი, უამ­რა­ვი ტეს­ტი­რე­ბა…

ჩი­ნე­ლი მოს­წავ­ლე­ე­ბი არი­ან ძა­ლი­ან კო­მუ­ნი­კა­ბე­ლუ­რე­ბი და თბი­ლე­ბი, ყო­ველ­თვის სიყ­ვა­რულს გა­მო­ხა­ტა­ვენ. როცა გაკ­ვე­თილ­ზე შე­დი­ხარ, ტა­შით გხვდე­ბი­ან, გაკ­ვე­თი­ლის ბო­ლოს მად­ლო­ბას გიხ­დი­ან სა­ინ­ტე­რე­სო გაკ­ვე­თი­ლის­თვის. აქვთ სა­შინ­ლად სტრე­სუ­ლი რე­ჟი­მი – დი­ლით უნდა გა­იღ­ვი­ძონ 6-ის ნა­ხე­ვარ­ზე, შემ­დეგ მას­წავ­ლე

ბ­ლებ­თან ერ­თად უნდა ირ­ბი­ნონ სტა­დი­ონ­ზე 20 წუ­თის მან­ძილ­ზე, შემ­დეგ ეწყე­ბათ გაკ­ვე­თი­ლე­ბი და ღა­მის 10-ის ნა­ხე­ვარ­ზე სრულ­დე­ბა მათი სას­წავ­ლო დღე. ღა­მის 10-ზე უკვე უნდა და­ი­ძი­ნონ”, – აცხადებს ქართველი პედაგოგი “ამბები.ჯი”, -სთან.

 

Cesko