“როგორც უგულავა, მერაბიშვილი ისხდნენ ციხეში, როგორც ბაჩო ახალაია ზის ახლა, ასე მოუწევს სააკაშვილსაც” – თამარ ჩერგოლეიშვილი

November 22, 17:50
0
621

“ტა­ბუ­ლას“ დამ­ფუძ­ნე­ბელ­მა თა­მარ ჩერ­გო­ლე­იშ­ვილ­მა “პა­ლიტ­რა­ნი­უ­სის“ გა­და­ცე­მა “ნი­უს­რუმ­ში“ გა­ნა­ცხა­და, – სა­ა­კაშ­ვი­ლი უნდა შე­ე­გუ­ოს, რომ ის არ არის ერ­თა­დერ­თი ლი­დე­რი.

“რა მოხ­და ამ 50 დღე­ში, რაც მი­ხე­ილ სა­ა­კაშ­ვი­ლი ჩა­მო­ვი­და, ის და­ი­ჭი­რეს, ამან მო­ახ­დი­ნა “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ ამომ­რჩევ­ლის კონ­სო­ლი­და­ცია, “ნა­ცი­ო­ნა­ლურ მოძ­რა­ო­ბას“ კი მის­მა ჩა­მოს­ვლამ 18 000 ხმა შე­მა­ტა, სწო­რედ ამ­დე­ნით მეტი ხმა მი­ი­ღეს, ვიდ­რე 2020 წლის არ­ჩევ­ნებ­ზე.

და­ი­წყო შიმ­ში­ლო­ბა, პო­ლი­ტი­კუ­რი დევ­ნის შე­წყვე­ტის მო­თხოვ­ნით, ამ მო­თხოვ­ნის სა­წი­ნა­აღ­მდე­გოც არა­ფე­რი მქონ­და, მაგ­რამ ამ მიზ­ნით შიმ­ში­ლო­ბის და­წყე­ბის წი­ნა­აღ­მდე­გი ვი­ყა­ვი. შიმ­ში­ლო­ბე­ბის პრაქ­ტი­კა აჩ­ვე­ნებს, რომ ამას აკე­თებ მა­შინ, რო­დე­საც და­სა­კარ­გი არა­ფე­რი გაქვს, არა­და, “ქარ­თუ­ლი ოც­ნე­ბის“ მო­წი­ნა­აღ­მდე­გე ოპო­ზი­ცი­ას ბევ­რი რამ გვაქვს და­სა­კარ­გი. ჩვენ უბ­რა­ლო უმ­რავ­ლე­სო­ბა გვაქვს ხელ­ში, არ შე­იძ­ლე­ბა ამ ვი­თა­რე­ბა­ში იმის ძა­ხი­ლი, რომ უბ­რა­ლო უმ­რავ­ლე­სო­ბა გვი­ჭი­რავს ხელ­ში, არ­ჩევ­ნე­ბი გა­ყალბ­და, არ გა­მოგ­ვი­ვი­და და ახალ რე­ვო­ლუ­ცია გვინ­დაო, რე­ვო­ლუ­ცი­ის­თვის კი­დევ უფრო დიდი რი­ცხობ­რი­ვი უპი­რა­ტე­სო­ბა გჭირ­დე­ბა. მაგ საქ­მე­ზე ყვე­ლა არ მოგ­ყვე­ბა, და­ვი­ნა­ხეთ, რომ აქ­ცი­ა­ზე არ გა­მო­დის ყვე­ლა ის ადა­მი­ა­ნი, ვინც ივა­ნიშ­ვი­ლის წი­ნა­აღ­მდეგ ხმას აძ­ლევს. ეს მო­ცე­მუ­ლო­ბა ჩან­და ოპო­ზი­ცი­უ­რი არ­ხე­ბის ეგ­ზიტ­პო­ლე­ბის შე­დე­გებ­შიც.

არა­ნა­ი­რი რე­ა­ლის­ტუ­რი სა­ფუძ­ვე­ლი არ არ­სე­ბობ­და, რომ ივა­ნიშ­ვილს მიშა გა­ე­თა­ვი­სუფ­ლე­ბი­ნა ან ამა­ში რო­მე­ლი­მე და­სავ­ლელ აქ­ტორს და­ე­ჭი­რა მხა­რი. გლ­დან­ში გა­დაყ­ვა­ნამ­დე და­სავ­ლე­თის­გან დიდი რე­აქ­ცია არც ყო­ფი­ლა“, – გა­ნა­ცხა­და ჩერ­გო­ლე­იშ­ვილ­მა.

Cesko