„რომელიმე მისი მანიაკებისგან დამცირებულმა და ნაწამებმა გამწარებულმა ადამიანმა “ლიმონკა” არ შეუგდოს სასწრაფოში“ – ბაკურ სვანიძე

November 20, 11:19
0
342

ჟურნალისტი ბაკურ სვანიძე:

„ჰოდა, ისა… ძალიან არ ვარ ახლა ამის ხასიათზე, მაგრამ… “არსებობს რეალური

ს ა შ ი შ რ ო ე ბ ა, რომ მისმა მომხრეებმა

პაციენტის გათავისუფლება სცადონ” კი

არა, იმაზე იფიქრეთ, რომელიმე მისი

მ ა ნ ი ა კ ე ბ ი ს გ ა ნ დამცირებულმა და

ნაწამებმა გამწარებულმა ადამიანმა

“ლ ი მ ო ნ კ ა” არ შეუგდოს ს ა ს წ რ ა ფ ო ს

მანქანაში ან ჰოსპიტლის პალატაში მერე…

გორამდე ჩ ქ ა რ ა არ იაროთ, არ მუბეროს,

და ა რ გ ა გ ი ც ი ვ დ ე თ ეგჩემისმესამე!“

Cesko